Sänkta hushållskostnader är ett självändamål

En stabil energiproduktion oberoende av väder behöver värnas och förstärkas. I stället för ovissa stöd, borde momsen och skatten på el sänkas, skriver Jonathan Lindgren, Villaägarnas Riksförbund.
En stabil energiproduktion oberoende av väder behöver värnas och förstärkas. I stället för ovissa stöd, borde momsen och skatten på el sänkas, skriver Jonathan Lindgren, Villaägarnas Riksförbund.

Debatt 7 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Både staten såväl som kommunerna i Södermanland har inflytande över hushållens vanligaste driftskostnader. Sänkta kostnader för hushållen är ett självändamål. 
 

Villaägarnas Riksförbund har i en ny rapport sammanställt de vanligaste driftskostnaderna för vatten och avlopp, avfallshantering, elhandel och elnät för svenska villahushåll. 
Rapporten visar att den sydsvenska landsbygden är landets dyraste att leva i med elområdesindelningen som en stark faktor. Potentiellt kan elhandelskostnaderna i år bli lägre än 2022, men flera driftskostnader i övrigt stiger. 
Flera av de variabler som undersökts är föremål för stora investeringsbehov. Den gångna månadens regnande har satt våra VA-system under stor press och illustrerat skörheter med stora samhällskonsekvenser när de brister. På liknande sätt har elkrisen åskådliggjort behovet av förstärkta elnät som klarar morgondagen.
 

Samhällets grundfunktioner behöver vara starka för att klara sin samtid, investeringar behöver också göras som möter goda ambitioner och målsättningar. 
Men de ambitioner och behov som driftskostnadernas tjänster söker uppfylla måste också vägas mot hushållens allmänt stigande utgifter. Hushållen pressas av stigande räntor och inflation. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att söka synergier och samarbeten över kommungränsen. Den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen mellan fyra kommuner med landets lägsta avfallstaxor kan till exempel tjäna till inspiration. 

De höga elpriserna är i mångt ett statligt ansvar. En stabil energiproduktion oberoende av väder behöver värnas och förstärkas. I stället för ovissa stöd, borde momsen och skatten på el sänkas. Mellan 2021 och 2022 ökade statens intäkter från skatt och moms på el med ungefär 10 miljarder kronor. Det är i grunden orimligt att staten ska tjäna pengar på energikrisen.
Fram till att svenskt och europeiskt fossilberoende kan brytas genom stabil elproduktion är det orimligt att staten ska tjäna grova pengar på en pågående elkris. Därför måste regeringspartierna leva upp till sina vallöften och sänka både energiskatten och momsen. Det finns inget eftersträvansvärt med dyra och svåra tider, sänkta hushållskostnader har därför ett självändamål.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa