SD bär ansvar för att byggandet kraschar

Byggbranschen befinner sig i sin värsta kris på över 30 år. Arbetslösheten i Byggnads A-kassa har ökat med nära 70 procent på bara några månader.

Byggbranschen befinner sig i sin värsta kris på över 30 år. Arbetslösheten i Byggnads A-kassa har ökat med nära 70 procent på bara några månader.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2024-03-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraternas och regeringens politik har slagit stenhårt mot byggandet i Sverige. Resultatet är ökande arbetslöshet bland byggnadsarbetare och att den svenska tillväxten är blir lägst i Europa. Samtidigt är det ett hårt slag mot unga som behöver bostäder och äldre som borde få möjlighet att flytta till ett bättre anpassat boende. 

Byggbranschen befinner sig i sin värsta kris på över 30 år. Arbetslösheten i Byggnads A-kassa har ökat med nära 70 procent på bara några månader. Såväl varsel som antalet konkurser i branschen slår nya rekord varje månad.

Den tvärnit som vi redan tidigare varnat skulle komma när investeringsstöden och stöden till renoveringsåtgärder ströks i statens budget har blivit verklighet. Därför ser vi nu oerhört få påbörjade bostäder och att alltför lite görs för att renovera det befintliga beståndet. Det kommer nu successivt att driva upp arbetslösheten bland byggnadsarbetare och andra yrkesgrupper som är beroende av byggandet för sin försörjning.  

Kontrasten till åren med socialdemokratisk regering är enorm. Investeringsstödet har spelat stor roll för den höga byggtakten under tidigare år. Stödet innebar inte enbart att många bostäder byggdes utan medförde dessutom att hyresnivåerna vid nybyggnation kunde hållas tillbaka. När Sverigedemokraterna och regeringen avskaffades denna bostadspolitiska insats utan att ersättas den men någon ny politik blir resultatet det förväntade, det vill säga arbetslösa byggnadsarbetare, färre bostäder och dyrare hyra.

Socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter har inte bara varnat för att den nu förda politiken skulle leda fram till den här allvarliga situationen. Vi har dessutom återkommande lyft fram verkningsfulla åtgärder som kan skapa fler byggjobb, hålla upp sysselsättningen och förbättra den svenska tillväxten. Statliga byggkrediter, en byggstimulans, högre subventionsgrad i ROT-avdraget för energieffektivisering och stöd till energieffektivisering i flerbostadshus är några förslag. Att öka takten i industrins omställning skapar också fler byggjobb. 

Ett minskat bostadsbyggande är också ett hot mot växande regioner och kommuner. Framväxten av de nya gröna industrierna kan driva fram fler jobb och ökat välstånd. Men utan bostäder riskeras utvecklingen. Hur ska företagen kunna säkra kompetensförsörjningen om människor inte kan flytta dit jobben finns? Hyresrätter med rimliga hyror är en förutsättning för ny industrialiseringen. Vi har sagt och skrivit det förut.  Inget gott kommer att komma ur denna tvärnit i byggandet. Att Sverigedemokraterna och regeringen ändå valt den vägen är ingenting annat än ett stort svek.