SD: Regeringen kör över kommunerna med EBO-lagen

Många kommuner har en enorm integrationsskuld som även lett till gapande hål i budgeten, skriver riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD).

Många kommuner har en enorm integrationsskuld som även lett till gapande hål i budgeten, skriver riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD).

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2020-08-04 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagen om eget boende för asylsökande – EBO – infördes 1994 med den naiva tron att asylsökande skulle flytta dit det fanns jobb och lägenheter. Istället blev resultatet mer trångboddhet i utsatta områden, mer utanförskap och sämre integration. EBO har förvisso varit en besparing för staten, då varje plats kostar mindre än anläggningsboende. Men istället är det kommunerna som fått ta smällen, med stora socioekonomiska kostnader. 

Hösten 2019 beslutade riksdagen att vissa extra utsatta kommuner skulle kunna undanta de värsta utanförskapsområdena från EBO. För tydlighets skull innebär det inget förbud för asylsökande att flytta in där, utan enbart att de i så fall mister sina bidrag från staten. Det är inte på långa vägar tillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning. Kommunerna vet sina förutsättningar bäst, vad gäller såväl bostadsmarknad, utanförskap, integrationspotential och arbetsmarknad. 

När dessa utvalda kommuner under våren fått anmäla till Migrationsverket vilka kommundelar som ska undantas från EBO, så svarade en tredjedel att det skulle gälla hela kommunen. Det rör sig inte bara om mindre kommuner, utan även exempelvis Malmö och Göteborg. Nu planerar dock regeringen att köra över kommunerna. Möjligheten att undanta områden ska krympas, och respektive länsstyrelse ska få vetorätt över kommunernas önskemål. 

Att vissa kommuner utifrån usla förutsättningar säger nej till asylinvandring accepteras alltså inte av staten. Många andra kommuner har inte ens fått chansen att säga nej, och hur det rimmar med kommunernas grundlagsskyddade självstyre kan verkligen ifrågasättas. Många kommuner har en enorm integrationsskuld som även lett till gapande hål i budgeten.

Sverigedemokraterna säger i första hand nej till den försämring som nu föreslås av regeringen och som omyndigförklarar kommunerna. Vi menar därutöver att eftersom migrationspolitiken utformas och regleras på statlig nivå bör dess effekter ses som ett statligt åtagande. Staten vara huvudman för såväl boendesituation som kostnader som kan härledas till invandring, och på sikt bör EBO helt avskaffas.

Det kan inte vara kommunmedborgarnas ansvar att bekosta något man inte kan styra över.