Se till att Polisen får använda vattenkanoner

I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare, skriver Patrik Isaksson (L).

I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare, skriver Patrik Isaksson (L).

Foto: Sebastian Willnow

Debatt2022-05-06 05:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

Liberalerna anser att polisen omedelbart måste få tillgång till bättre verktyg för att kunna behålla kontrollen i dessa sammanhang. I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras.

Vi måste även modernisera och uppdatera dagens otydliga regler för när poliserna får använda sina tjänstevapen. Idag får polisen använda vapnen för att gripa någon som innehar ett hekto kokain men inte någon som gör sig skyldig till grovt blåljussabotage, trots att detta brott anses så allvarligt att det har livstids fängelse i straffskalan. Detta är givetvis helt orimligt och sänder helt fel signaler gällande hur kraftfullt polisen bör agera när de utsätts för livsfarliga angrepp.

Situationen vittnar också om ett annat problem som blir allt tydligare – polisens underbemanning. Trots historiskt höga nivåer av extremt resurskrävande gängkriminalitet har vi idag samma polistäthet som vi hade för tio år sedan och på en nivå som placerar oss i Europas bottenskikt. Polisens dåliga arbetsvillkor gör också att det ofta är våra yngsta och mindre erfarna poliser som utgör huvudandelen av dem som arbetar i yttre tjänst på våra gator och torg. Detta är ett problem då dessa av naturliga skäl har svårare att hantera svåra avvägningar i farliga situationer.

Liberalerna har redan sedan tidigare i sitt politiska program Förortslyftet föreslagit att Sverige ska ha som mål att nå det europeiska snittet i polistäthet. För att uppnå detta måste vi göra polisyrket mer attraktivt så att vi får tillräckligt många kvalificerade sökanden till polisutbildningen och även behålla en hög kompetens inom kåren genom att förhindra att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket när de får mer attraktiva jobberbjudanden på annat håll.

Att ta tag i den uppkomna situationen innan den eskalerar ytterligare är en fråga om upprätthållande av vår demokrati. Få saker borde vara mer prioriterade.