Skavsta har potential att kunna avlasta Arlanda

Debatt 8 maj 2021 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under pandemins flygkris valde regeringen att stötta de flygplatser som drivs av statliga Swedavia, medan ansvaret för Sveriges regionala flygplatser lämpades över i kommunernas knän. Runt om i landet har det  sedan varit lokalpolitiker som tagit ansvar för att Sverige ska hålla ihop och som fört resonemanget om vikten av ett fungerande inrikesflyg för att värna jobb och svensk konkurrenskraft. 

Med skygglapparna alltjämt på backade därefter regeringen vidare in i framtiden och meddelade nedläggning av Bromma flygplats. Därmed framstår regeringens oförmåga att ta ansvar i nutid och analysera framtiden som alltmer besvärande. Den socialdemokrati som en gång kännetecknades av viljan att bygga Sverige verkar nu helt fastcementerad i Miljöpartiets tillväxtfrånvända grepp. 

 

Att lägga ned Bromma utan tydlig plan för hur ett nytt nav för inrikesflyget ska se ut är orimligt. Beskedet ska dessutom ses i ljuset av att regeringen inte håller ihop infrastrukturplaneringen när det gäller övriga trafikslag. Vem har helikopterbilden? Vem säkrar de bästa lösningarna? Inte är det infrastrukturministern.

 

De regionala flygplatsernas vikt för framtidens resande ska inte underskattas. Flyget utvecklas snabbt och kommer bli allt miljövänligare. Moderaterna tror på människors vilja och behov att resa, och att det är bra för utveckling och sammanhållning. 

Tveklöst finns alternativ till Bromma: Skavsta, Sveriges tredje största flygplats med 12 procent av Stockholmsregionens Europatrafik, har självklar potential att avlasta Arlanda. I Södermanland/Mälardalsregionen finns också Eskilstuna och Västerås flygplatser. Runt om i landet finns ytterligare regionala flygplatser som möjliggör såväl arbetspendling som den turism som gör besöksnäringen till en av landets största näringar. För dessa flygplatsers överlevnad tas nu ett lokalt ansvar, trots bristen på tydlig färdplan från statligt håll. 

 

Utvecklingen av svenskt flyg måste grunda sig på analyser om vad som krävs för att möta framtidens förväntningar och vad som är bäst för landet. Att svenskt flyg fungerar är avgörande för oss som attraktivt, konkurrenskraftigt land. Sverige behöver en regering som skapar förutsättningar för att utveckla, inte lägga ned svenskt flyg. För att göra det behöver regeringen också komma till insikt om de regionala flygplatsernas potential och viktiga roll för ett Sverige som hänger ihop. 

Ämnen du kan följa