Sörmlands hjärta kommer förblöda

Finner du ro i Flens kommun? Det undrar småbrukaren tillika sörmlänningen Sven Olsson.

Finner du ro i Flens kommun? Det undrar småbrukaren tillika sörmlänningen Sven Olsson.

Foto: Sven Olsson

Debatt2020-07-24 05:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vattenfall publicerade i dagarna sin sammanställning för de två kompletterande samråden, förslag till sträckning utanför valt stråk, rörande kraftledningen Hedenlunda-Oxelösund.

Katrineholms kommun har yttrat sig i ärendet till invånarnas fördel. Nyköpings kommun inte lika tydligt. Men vad anser då Flen, min hemkommun? Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar mig bl.a:

-Vid det kompletterande samrådet lämnade inte Flens kommun något yttrande.

-Vattenfall anser att det i de flesta fall är tekniskt och ekonomiskt mest fördelaktigt med luftledning.

-Då ledningen planeras utanför tätorterna och heller inte berör kommunägd mark har kommunen inte haft synpunkter i frågan om det ska vara luftledning eller markkabel utan överlåter åt Vattenfall att göra bedömningen av vad som är lämpligast.

Läser man mellan raderna i inbjudan till samråden inser man direkt att Vattenfall inte besitter den kompetens som behövs varken när det gäller att förlägga en markkabel, eller när det gäller att felsöka eller reparera en sådan. Klart man tycker en luftledning blir lämpligast då.

Flens kommun skriver i ett kompletterande brev till Vattenfall: att man kommer titta på om det finns utsiktspunkter/höjdpartier varifrån man kommer att se ledningen(?)

Den dominans i landskapet en luftledning med uppemot 60 meter höga torn, i en lika bred ledningsgata rakt genom Sörmlands hjärta kommer innebära, behöver man inte kliva upp på en utsiktspunkt för att få syn på.

Samtidigt surfar kommunen gratis i ’’reklam’’ på sin hemsida på de småföretagen på landsbygden som livnär sig på turism och besöksnäring, och på de matproducenter som erbjuder närodlade produkter sprungna ur den sörmländska myllan. Allting vackert illustrerad med natursköna bilder på djupa skogar, badsjöar, rid- och vandringsleder, belägna långt utanför tätort och på privatägd mark. Inga ledningsgator med raserad skogsmark så långt ögat kan se.

Flens kommun fortsätter: -Enligt uppgifter från Vattenfall kommer myndigheter och berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig i samband med koncessionsansökan.

Inför detta får man bara önska att Flens kommun inte överlåter åt Vattenfall att bestämma. Samtidigt bör kommunen inse hur detta stora intrång för all överskådlig framtid negativt kommer påverka alla invånarna, privata markägare och småföretagare som bor och lever i Flens känsliga natur- och kulturmiljö utanför tätort.

En luftledning kommer orsaka djupa sår rakt genom Sörmlands hjärta. Sår som aldrig kommer läkas.