Sörmländsk matproduktion behöver stärkas i en svår tid

Nu krävs det gemensamma krafttag mellan politiker, marknad och livsmedelsproducenter för att stärka svensk livsmedelsförsörjning, skriver Jenny Andersson, Svensk Fågel, och kycklingbonden Ulrik Helgstrand.

Nu krävs det gemensamma krafttag mellan politiker, marknad och livsmedelsproducenter för att stärka svensk livsmedelsförsörjning, skriver Jenny Andersson, Svensk Fågel, och kycklingbonden Ulrik Helgstrand.

Foto: Lotta Hofström

Debatt2022-03-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågående kriget i Ukraina påverkar oss djupt och mycket görs i Sverige för att stötta både det ukrainska folket men också för att stärka vårt samhälle. Kriget har även påverkat vår egen livsmedelsproduktion. Ökade drivmedelspriser, energipriser och kraftigt stigande priser på foder innebär stora utmaningar för lantbrukarna av matfågel i Sörmland. Detta är nu ett direkt hot mot den inhemska livsmedelsförsörjningen. För att säkerställa livsmedelsproduktionen är det av största betydelse att ansvariga politiker aktivt börjar arbeta för en långsiktig, hållbar inhemsk mat- och livsmedelsproduktion. 

Sverige har kanske ett av världens främsta lantbruk vad gäller matfågel. Vi ligger i framkant då det gäller djurens hälsa, begränsad användning av antibiotika, låg klimatpåverkan och hög kvalitet på kyckling. Vår bransch skapar arbetstillfällen i hela Sörmland. Vi är en viktig del i den svenska mat- och livsmedelsproduktionen. Dock står vi tillsammans med det övriga lantbruket inför mycket stora utmaningar. I dessa kristider i vår omvärld är det av högsta vikt att säkerställa att Sörmland och hela landet har en stabil och långsiktig livsmedelsförsörjning. 

I dag finns det en uppenbar risk att produktionen av livsmedel i vårt land är hotad. Flera av våra kollegor riskerar att minska uppfödningen av matfågel på grund av de ökade kostnaderna. Det innebär färre djur till slakt, halvtomma slakterier som tvingas att friställa personal och djur som är på väg att kläckas tvingas att avlivas. Konsekvenserna i Sörmland är färre arbetstillfällen, ett ökat beroende av importerad mat och försämrade villkor för en levande landsbygd.

Vad som omgående måste ske är snabbare prisjusteringar i samband med ökade kostnader, ett stöd för ökade drivmedelskostnader, snabbare hantering av återbetalning av dieselskatten samt minskad reduktionsplikt och att möjligheten att söka investeringsstöd för solpaneler införs. För att öka den svenska livsmedelsförsörjningen behövs snabbare handläggningstider för att få tillstånd att bygga ut stallar, inför fasta kontrollavgifter för slakterierna. Det behövs också ökad samordning mellan berörda myndigheter samt att en större andel svensk kyckling och kalkon serveras inom den offentliga sektorn.

Ansvariga politiker i Sörmland måste ta initiativ till att få regeringen att bjuda in till ett brett samråd kring hur vi ska kunna säkerställa svensk livsmedelsproduktion framöver och hur vår bransch, tillsammans med övriga delar i lantbruket kan arbeta för att Sörmland och hela landet ska kunna ha en stabil livsmedelsförsörjning.

Kriget i Ukraina tillsammans med ökade kostnader visar tydligt hur sårbart vårt samhälle är och hur beroende vi har blivit av en stor andel import av livsmedel. Nu krävs det gemensamma krafttag mellan politiker, marknad och livsmedelsproducenter för att stärka svensk livsmedelsförsörjning.