SSAB i Oxelösund är på väg att bli ett klimatföredöme

Debatt 12 november 2021 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SSAB är en dramatisk stor utsläppare av koldioxid. Dagens avancerade stålproduktion innebär omfattande negativ miljöpåverkan. Men den nya svenska tekniken Hybrit kommer att vända verkligheten 180 grader. SSAB kommer att bli ett miljöföredöme. Koldioxidutsläppen enbart här i Sverige kommer att minska med tio procent. En stor framgång i kampen för bättre miljö.

Hybrit betyder att SSAB kan framställa stål utan kol, men det kräver mycket stora mängder elektricitet. Mer grön el kräver en ny kraftledning till SSAB. Vattenfall planerar därför en ny luftburen ledning till stålverket.

 

Striden i opinionen och bland en del ”sakkunniga” står mellan förespråkare för en luftburen eller en nergrävd kabel. SSAB anser att en luftburen ledning är nödvändig. En nergrävd kabel är inget fullgott alternativ, fel är svårare att lokalisera och mycket tidskrävande att åtgärda. Driftsäkerheten för en luftburen ledning är många gånger större jämfört med en nedgrävd. En nedgrävd kabel är dessutom cirka tre gånger dyrare. En nedgrävd kraftledning kräver omfattande schakt och medför stora ingrepp på naturen.

Vattenfall måste följa el-lagen. Lagen säger att nätägaren ansvarar för att ledningsnätet är säkert, tillförlitligt och effektivt. Ett effektivt nät innebär även enligt el-lagen att man inte ska föreslå markkabel på en sträcka där luftledning lämpar sig bättre.

 

Jag förstår att somliga debattörer inte ”vill ha” en ny luftburen ledning. Samtidigt anser jag att debatten präglas av en mängd missförstånd och felaktigheter. Det är olyckligt för sakfrågan: dramatiskt minskade koldioxidutsläpp.  Dessutom trygga och utvecklande jobb i Oxelösund. Energiföretagen har tagit fram en rapport: ”Regionnätets funktion och utformning”. Jag rekommenderar alla som har en uppfattning i frågan att läsa och begrunda. Rapporten rätar ut en hel del frågetecken och kan förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad debatt.

För Regionnät är den generella utgångspunkten att luftledningar är den systemtekniskt bästa och effektivaste utformningen för samhället, inte minst enligt Svenska Kraftnät.

 

Nyttan med Hybrit för klimat, miljö och sörmländska jobb bör och får inte underskattas. 

Nu hoppas jag att vi snabbt får en lösning och får fram den luftburna elen för produktion av nytt miljöneutralt stål för miljön, basindustrin och jobben.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa