Städerna kan minska bilberoendet

Ett sätt att minska trafiken i städerna är att reglera parkering, genom att exempelvis minska tillgången på parkeringsplatser, skriver Gustaf Lind och Müge Apaydin-Jönsson, WWF.

Ett sätt att minska trafiken i städerna är att reglera parkering, genom att exempelvis minska tillgången på parkeringsplatser, skriver Gustaf Lind och Müge Apaydin-Jönsson, WWF.

Foto: Olof Jonmyren

Debatt2024-01-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så mycket som en tredjedel av alla körda bilkilometer i Sverige sker i städer – trots att det oftast finns bra alternativ. Och av de styrmedel som finns för att minska biltrafiken har regeringen antingen tagit bort eller sänkt ambitionerna för. Det handlar exempelvis om reseavdrag för olika transportslag, reduktionsplikt, bonus för elbilar och beskattning av drivmedel till stadsmiljöavtalen. De avtalen har varit ett viktigt ekonomiskt stöd till kommunernas och regionernas satsningar på hållbara trafikmiljöer i städerna och för att öka cykel- och kollektivtrafik. 

Världsnaturfonden WWF tycker att i stället för att avvecklas, så borde stadsmiljöavtalen utvecklas som i Norge. I Norge används bompeng (trängselskatt) för att dämpa biltrafiken och finansiera satsningar på kollektivtrafik och cykel, som då får fem gånger så mycket ekonomiskt stöd som i Sverige.

Ett annat sätt för att minska trafiken i städerna är att reglera parkering, genom att exempelvis minska tillgången på parkeringsplatser. Detta kan mycket väl fungera i medelstora svenska städer, medan trängselskatt kan vara en lösning i de större städerna. Det är viktigt att kommunerna, regionerna och staten genom Trafikverket har ett gemensamt ansvar att se till att biltrafiken inte ökar.

Enligt en ny rapport från WWF och Svenska Miljöinstitutet IVL, har de belgiska städerna Gent, Leuven och Bryssel, minskat biltrafiken markant och gatorna har fått mer stadsliv, efter att städerna har beslutat om att göra det mindre attraktivt att köra bil samtidigt som förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik har förbättrats. Gent har infört ett zonsystem som förhindrar genomfartstrafik med bilparkeringsavgifterna har höjts och hastighetsgränserna sänkts. De svenska städerna har också mandat att införa hastighetssänkningar och minska antalet parkeringsplatser. 


WWF har genom sin internationella stadsutmaning One Planet City Challenge sett att de flesta svenska städer har svårt att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Därför har WWF och Svenska Miljöinstitutet IVL i år samlat Malmö, Växjö och nio andra kommuner som vill höja sina klimatambitioner inom trafikområdet. Växjö har en långsiktig plan att införa sommargator med minskad trafik, på samma sätt som Gent gjort. Malmö vill skapa olika gator med minskad biltrafik och har en plan framåt för det.

Varken Sveriges eller EU:s klimatmål för trafik till år 2030 kan nås med nuvarande politik. Sverige klimatmål behöver kombineras med åtgärder som minskar trafiken. Regeringen måste sluta försvaga klimatpolitiken och i stället växla upp den. Ett första steg borde vara att återställa stadsmiljöavtalen enligt norsk modell. Det skulle ge ökad trovärdighet till statsministerns uttalande i somras om att trafiken i större städer ska minska.