Stärk äldres rätt att vara utomhus i omsorgen

Debatt 14 mars 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snart är det vår! Alla vill vi ha möjlighet att gå ut i solen, andas frisk luft, höra fåglarna sjunga och bara få njuta.

För några veckor sedan kunde vi på TV4 Nyheterna höra några äldre som bor på ett äldreboende, berätta om hur viktigt det är för dem att komma ut på promenader. De uttryckte det så här: ”Jag trivs där ute. Jag njuter. Man behöver inte gå långa promenader, bara komma ut och andas lite frisk luft”.

I vårt land finns inga generella riktlinjer för äldreboenden som beskriver vilken rättighet de äldre har gällande utevistelser, vilket det finns för skolor och fängelser. Enligt ett forskarlag från Göteborgs universitet, Chalmers och SLU finns idag ingen heltäckande bild hur det ser ut på våra 2000 äldreboenden i Sverige. Men redan nu, halvvägs in i forskningen, kan de konstatera att det på sina håll ser riktigt dåligt ut. Det är en stor variation hur det ser ut i Sverige, från ingen utevistelse till fantastiska möjligheter. 

Målet med denna forskning är att få till en förbättring här och nu, men även hur man skall bygga framtidens äldreboenden för att få till en bra och lättillgänglig utevistelse.  

 

Kristdemokraterna har under många år påpekat att nöjdheten gällande aktiviteter och utevistelser i Nyköpings kommun är låg. Den senaste mätningen som presenterats i vård- och omsorgsnämndens handlingar visade en nöjdhet på 42 procent för aktiviteter och utevistelse. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att 58 procent inte är nöjda. Kanske borde man även särskilja aktiviteter och utevistelse för att få rätt siffra på nöjdheten för de olika arrangemangen. KD har speciellt lyft frågan om utevistelser eftersom promenader har stor betydelse för den kroppsliga hälsan, liksom för den psykiska hälsan.

Vi har skrivit en motion om ett regelverk för utevistelser gällande äldreomsorgen, som också varit uppe till diskussion i kommunfullmäktige, Nyköpings högsta organ. Trots stark KD-argumentation avslog det dåvarande politiska styret (S,C och MP) med stöd av Vänsterpartiet motionen.

 

Kristdemokraterna ser med oro på att ett regelverk för utomhusvistelse inte finns i Nyköpings kommun. Ett sådant regelverk skulle höja kvaliteten på våra äldreboenden. Vi uppmanar därför Nyköpings nya politiska styre (S, M) att snarast undersöka med vilken kontinuitet som utevistelse kan erbjudas på äldreboenden i vår kommun. Det politiska styret kan inte hänvisa till divisionens ansträngda ekonomi och mena att vi inte har råd. KD anser att det är en mänsklig rättighet för de som bor på ett äldreboende, som orkar och vill, ska ha rätt till utevistelse, något som de äldre och anhöriga kan hänvisa till. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa