Stärk kycklingproduktionen i Sörmland, regeringen!

Debatt 14 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Tidöavtalet slår regeringen fast att svensk djurvälfärd är en förebild i EU och att Sverige bör driva att andra EU-länder ska ha lika bra standard som i Sverige. Vi bönder som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning i Sörmland välkomnar att regeringen vill stärka konkurrenskraften och främja svensk livsmedelsproduktion, vilket också statsministern betonar ”som mycket viktigt” i sin regeringsförklaring. 

Sammantaget låter detta väldigt positivt men verkligheten är en annan. Jordbruksverkets senaste statistik visar att importen av kyckling har ökat med16 procent det första halvåret.

Vart tar den ökade mängden importerad kyckling vägen? Är det så att det serveras en större mängd importerad kyckling inom Region Sörmland och i sörmländska kommunerna? Vad blir konsekvenserna om kommuner och regioner väljer att inte prioritera en inhemsk livsmedelsproduktion? 

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram nya kriterier inom offentlig upphandling. I gruppen som arbetar med detta ingår bland annat organisationer vars mål är att vi ska gå över till vegansk kost. Dessa organisationer driver krav som ytterligare kommer att försvåra och fördyra den svenska livsmedelsproduktionen och som inte tar hänsyn till god djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller klimatavtrycket.

På drygt tio år har vi kycklingbönder i Sörmland minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent. Majoriteten har gått över till förnybar energi. Alltfler installerar vind- och solkraft, bioenergi används för att värma stallarna och aveln har förbättrats. Alla våra åtgärder för ett mer hållbart jordbruk och livskraftig livsmedelsproduktion kräver investeringar. Investeringar som vi – och inte minst sörmländska kommuner och Region Sörmland – måste vara beredda att stötta och i slutänden betala för.

 

Regeringen behöver omgående börja arbeta med följande frågor:

  • Nuvarande livsmedelsstrategi behöver ses över så att självförsörjningsgraden av livsmedel stärks.
  • Säkerställ att kommunerna har ekonomi att kunna upphandla livsmedel som uppfyller de svenska kraven, både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt låg klimatbelastning.  
  • Ge myndigheter i uppdrag att vid översyn av regelverk som rör animalieproduktion ska de som ingår i översynen bestå av representanter från branscher och organisationer som verkar enligt livsmedelsstrategins mål och handlingsplan.

 

Vi bönder i Sörmland är stolta över att vara en del av inhemsk livsmedelsproduktion som producerar livsmedel i världsklass. För att detta fortsättningsvis ska vara möjligt, är det helt avgörande att regeringen nu visar att man menar allvar. Se till att det också i framtiden kan serveras inhemsk kyckling i skolor, på sjukhus och på äldreboenden i Sörmland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa