Stärk tryggheten för kvinnor och tjejer i Nyköping

Debatt 2 juni 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förebyggande insatser, stärkt trygghetsarbete och långsiktiga, goda förutsättningar för kommunens kvinno- och tjejjourer är självklara utgångspunkter i Moderaternas arbete för att stärka tryggheten för kvinnor och tjejer i Nyköpings kommun.

 

Politik handlar om att prioritera – vi prioriterar kärnverksamheten: vård skola och omsorg. Dit hör tveklöst Nyköpingsbornas rätt till liv, hälsa och trygghet. En mycket viktig del av det är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har på nationell nivå gått före genom strängare straff och tydligare lagstiftning. Vi vill, till skillnad från socialdemokraterna, helt ta bort straffrabatter för unga brottslingar. Är man gammal nog att slå en kvinna eller flicka så är man gammal nog att ta det fulla straffet. Under Alliansregeringen 2006-2014 intensifierades arbetet mot mäns våld mot kvinnor, med breda och bestående förstärkningar på en rad områden; allt från effektivare behandlingsprogram inom Kriminalvården, till förstärkta förebyggande insatser.

För oss är samarbete med civilsamhället och frivilligorganisationer viktigt. Vi lyssnar, vi lär och vi löser det tillsammans. Här i Nyköping har vi en mycket god dialog med kvinno- och tjejjouren, en dialog som vi kommer att fördjupa och utveckla.  Långsiktiga och goda förutsättningar för jourerna att utföra sin oumbärliga samhällsinsats är en självklar utgångspunkt för oss i arbetet för att stärka tryggheten och även hjälpa brottsoffer i vår kommun. Vi ser ett också stort värde i att så många beslut som möjligt rörande kvinnors och flickors säkerhet kan tas i bred politisk samsyn och är därför glada över att alla beslut som rört kvinnojouren och tjejjouren här i Nyköping har tagits i full politiskt enighet. De sörmländska tjej-jourernas gemensamt framtagna rapport ”Våldsutsatthet bland unga i Sörmland” visar på nedslående fakta gällande flickors trygghet – drygt var tionde tjej (av de närmare 1500 niondeklassare och gymnasie-elever som svarat på enkäten) uppger att de har blivit utsatt för sexuellt våld. Rapporten är en färsk påminnelse om att fortsatt politiskt fokus på den här frågan är viktig.

 

För oss moderater är även det förebyggande arbetet i alla led viktigt. Vi har under flera år föreslagit att Nyköping ska anta en samlad strategi mot hedersrelaterat våld och förtryck, ur vilket en stor del av våldet mot kvinnor har sitt ursprung. Detta har Socialdemokraterna varit emot, trots att behovet är uppenbart. Nyköping är efter 12 år med socialdemokratiskt styre en av de kommuner som saknar en strategi mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den socialdemokratiska motviljan mot tidiga åtgärder och tydliga konsekvenser går igen. I Sverige och i Nyköping.  Det är av flera skäl dags att byta regering, och styre i Nyköping.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa