Stopp för korruption inom studieförbunden

Det som verkligen skadar demokratin och allmänhetens förtroende för politiken är just när partier likt Socialdemokraterna ser mellan fingrarna med fusk och oegentligheter för att det gynnar det egna partiet, skriver Alexander Christiansson (SD) med flera.

Det som verkligen skadar demokratin och allmänhetens förtroende för politiken är just när partier likt Socialdemokraterna ser mellan fingrarna med fusk och oegentligheter för att det gynnar det egna partiet, skriver Alexander Christiansson (SD) med flera.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-11-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att regeringen och Sverigedemokraterna presenterade en sänkning av budgetanslaget för studieförbunden i statsbudgeten har Socialdemokraterna återgått till sin vanliga men samtidigt löjeväckande talepunkt om att demokratin är hotad. Det höga tonläget har sannolikt att göra med att man vill flytta fokus från sitt eget ansvar för problemen bland studieförbunden.
 

För ett år sedan släppte Riksrevisionen en granskning som stenhårt kritiserade studieförbunden och Folkbildningsrådet som delar ut statsbidragen. Granskningen avslöjade omfattande problem med att bidrag till studieförbund på enorm skala går till fuskande med skattepengar och andra oegentligheter. Studieförbunden som får statsbidrag har även andra allvarliga problem. Det handlar om allt ifrån islamistkopplingar hos studieförbundet Ibn Rushd, till gängkriminella som jobbar på fritidsgårdar som hos ABF i Botkyrka.
Det är inte förvånande att Socialdemokraterna upprörs över att studieförbunden får mindre pengar framöver, eftersom deras eget närstående studieförbund, ABF, är det studieförbund som erhåller den absolut största andelen statliga medel av alla studieförbund. Vi kan räkna med att Socialdemokraternas protester handlar mer om att värna sin egen kampanjorganisation än att man faktiskt är bekymrade över demokratin.
 

Hade Socialdemokraterna på riktigt brytt sig om demokratin, så som man utger sig för, så hade man tagit tag i fusket och oegentligheterna bland studieförbunden när man satt i regeringsställning under åtta år. Det som verkligen skadar demokratin och allmänhetens förtroende för politiken är just när partier likt Socialdemokraterna ser mellan fingrarna med fusk och oegentligheter för att det gynnar det egna partiet. Studieförbunden hade kunnat vara i ett väldigt mycket bättre läge om situationen inte hade negligerats av Socialdemokraterna. Nu tvingas i stället Sverigedemokraterna och regeringen att gå fram med skarpa åtgärder för att komma tillrätta med det utbredda fusket.
 

Genom att skärpa kontroll och uppföljning samt på samma gång dra ner budgetanslaget till studieförbunden som SD och regeringen gör, så minimerar vi risken för att skattebetalarnas pengar hamnar i fel fickor. Våra åtgärder är ett viktigt steg mot att återupprätta förtroendet för folkbildningen som allvarligt skadades när Socialdemokraterna regerade Sverige och blundade för problemen för att det gynnade det egna partiet.