Styret i Nyköping lovar mer än det vill genomföra

Debatt 10 juni 2022 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun gav år 2020 Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till styrdokument för den framtida äldreomsorgen.

Det blev inte ett styrdokument utan i stället ett inriktningsdokument. Vi kristdemokrater anser att det är en försvagning. På sista sidan i inriktningsdokumentet står det "andemeningen i dokumentet ska genomsyra arbetet i vardagen". Det är alldeles för otydligt. Dessutom saknas viktiga delar. 

Skrivningar gällande personalens arbetsmiljö saknas. En god arbetsmiljö höjer kvaliteten i äldreomsorgen. Det ska även tydligt framgå att personalen ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

Det bör också skrivas in i dokumentet om rätten till utomhusvistelse. Kristdemokraterna anser att utomhusvistelse är en mänsklig rättighet. 

 

Vi vill också ha en skrivning om att 85-åringar som önskar bo på ett särskilt boende eller trygghetsboende ska få rätt till det utan behovsprövning. Vi Kristdemokrater har motionerat om det men det politiska styret (S, C, MP) avslog motionen. Men under äldreomsorgsdebatten på pensionärernas hus den 28 april ångrade sig Socialdemokraterna Miljöpartiet och Centerpartiet och ställde sig bakom förslaget. Ingen från styret föreslog dock en sådan ändring i dokumentet. Det bör tolkas som att styret lovar mer än de vill genomföra.

Vidare så bör skrivningar om boende förstärkas. Det finns en stor efterfrågan på olika typer av äldreboende. Vi vill bygga så kallade Servicehus där det finns både trygghetsboende, särskilt boende och demensboende under samma tak för att åstadkomma en bra kvalitet och trygghet i vården och omsorgen vilket även leder till kostnadseffektivitet.

Kristdemokraterna vill också skriva in i dokumentet att kommunen ser med stor tacksamhet på vad civilsamhället gjort inom äldreomsorgen och de tjänster som de kan erbjuda i framtidens äldreomsorg.

 

Kristdemokraterna anser att dokumentet för framtidens äldreomsorg bör omarbetas till ett styrdokument. Medborgare, personal och anhöriga kan inte utläsa i inriktningsdokumentet vad de kan förvänta sig av framtidens äldreomsorg. Ett Inriktningsdokument är ett diffust begrepp. För att säkra framtidens äldreomsorg behöver alla förstå vad som gäller och vilka förväntningar vi kan ha på kommunen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

"Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

Debatt: Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Insändare: Mariebergsgården behöver förändringar nu!

Mariebergsgården behöver förändringar nu!

Insändare: Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas

Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas

Satsning ska få äldre att klara sig bättre själva: "Ta vara på det de faktiskt kan"

Satsning ska få äldre att klara sig bättre själva: "Ta vara på det de faktiskt kan"
Visa fler