Svenskt demokratistöd viktigt för minskad fattigdom

Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter är därför centralt för Sidas arbete för att minska fattigdomen. Ungefär en fjärdedel av vårt bistånd är demokratistöd, skriver Carin Jämtin, Sida.

Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter är därför centralt för Sidas arbete för att minska fattigdomen. Ungefär en fjärdedel av vårt bistånd är demokratistöd, skriver Carin Jämtin, Sida.

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/TT

Debatt2022-01-13 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det senaste årtiondet har demokratin varit på tillbakagång i allt fler länder. Auktoritära ledare tar makten och hotar yttrandefrihet och fria medier. Sveriges globala arbete för demokrati och de mänskliga rättigheterna är därför viktigare än på länge.

Den demokratiska tillbakagången är ett hot mot en hållbar utveckling och leder till attacker mot yttrandefrihet, fri och oberoende media och civilsamhällets arbete. Detta krympande demokratiska utrymme är frågor som biståndsmyndigheten Sida och våra samarbetsorganisationer jobbat med i många år.

”Jag lärde mig att vi unga är ledarna; vi utgör faktiskt majoriteten av Zambias befolkning.” Så säger Proscardness Mwiinga, ung kvinnlig politiker i Zambia. Regionalt i Afrika har ett ledarskapsprogram för unga politiker fått stöd via de svenska partianknutna organisationerna.

Den demokratiska tillbakagången handlar om att samhällen polariseras, desinformation och att fria och rättvisa val och rättsstaten och dess principer undergrävs. Det påverkar i sin tur hälsa, utbildning och ekonomisk utveckling.

Människor som lever i fattigdom och förtryck far mest illa av brister i demokratisk samhällsstyrning och att staten inte respekterar och uppfyller de mänskliga rättigheterna. Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter är därför centralt för Sidas arbete för att minska fattigdomen. Ungefär en fjärdedel av vårt bistånd är demokratistöd.

Vi stödjer fri och oberoende information, online och offline globalt. Ett samarbete med Unesco mot spridning av desinformation, under pandemin och i samband med politiska val, har bidragit till stärkta förutsättningar för journalister att arbeta, och till ett fritt, öppet och säkert internet i flera länder.

Att motverka korruption är prioriterat för Sida. Ett exempel är ett stöd via Världsbanken till reformer i serbiska rättssektorn. Det leder till ökad transparens, möjlighet att få rättslig prövning och ökat rättsliga institutioners oberoende från regeringen.

I Liberia stödjer vi projektet Coordinated Action on Disability som ökat kunskapen om rätten till arbete och anständiga villkor för personer med funktionsnedsättning.

Både möjligheter och utmaningar kräver ett globalt samarbete och här spelar biståndet en viktig roll. Vi på Sida stärker nu vårt arbete för att ännu tydligare möta utmaningarna kopplade till demokratisk tillbakagång och brott mot de mänskliga rättigheterna – för människor som lever i fattigdom och förtryck och för en global hållbar utveckling.