Sverige behöver invandrad arbetskraft

Konsekvensen av det höjda lönekravet blir att många företag står utan arbetskraft och får stora problem med sin verksamhet, skriver Johnny Cato (C) med flera.
Konsekvensen av det höjda lönekravet blir att många företag står utan arbetskraft och får stora problem med sin verksamhet, skriver Johnny Cato (C) med flera.

Debatt 2 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 1 november 2023 höjdes lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från 13 000 kronor till 80 procent av medianlönen, det vill säga 27 360 kronor. Det kommer att innebära att många arbetskraftsinvandrare inte längre kan komma till Sverige, men även att personer som arbetar här och har tillfälligt uppehållstillstånd kommer att utvisas. 
Konsekvensen blir att många företag står utan arbetskraft och får stora problem med sin verksamhet. Samtidigt kommer tusentals människor som har arbetstillstånd och rätt att vistas i Sverige att tvingas lämna landet. Detta är människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Många är verksamma inom de gröna näringar som vi behöver för vår livsmedelsproduktion. Sammantaget är det upp till 15 000 personer som kan komma att utvisas. 

Tidöpartierna har försökt försvara det massiva tapp av kompetens som en höjning av lönekravet innebär, med att det rör sig om jobb som arbetslösa i Sverige kan ta i stället. Sanningen är att jobben många gånger kräver en kompetens som inte finns bland de arbetssökande i Sverige. Dessutom lyckas man inte rekrytera personer som vill ta dessa jobb. 

Resultatet blir att företag inte klarar av att bedriva sin verksamhet, inte att fler kommer ut i arbete. 

Centerpartiet vill behålla dagens regelverk, där arbetskraftsinvandringen utgår från företagens behov och bygger på att lönen ska vara reglerad enligt kollektivavtal. Fusk och missbruk ska stävjas på alla sätt, men med lösningar som faktiskt fungerar. Fokus ska vara på att attrahera den arbetskraft vi är i behov av för att klara kompetensförsörjningen. 
Regeringens egen utredning har tittat på de problem som finns inom arbetskraftsinvandringen där människor utnyttjas och bedömer att det inte är dagens lägsta lönenivå som är problemet. I stället för att genomföra åtgärder som träffar problemet väljer Tidöpartierna att förstöra hela regelverket. Det är företagarfientlig politik, från partier som säger sig värna arbetslinjen.

För att nå upp till det nya lönekravet kan löner behöva höjas med uppemot 20 procent i de gröna näringarna. Det går inte i branscher där lönsamheten redan är pressad. Som många gånger under denna mandatperiod prioriterar våra tidigare allianskollegor att göra SD nöjda framför det som är bra för Sverige. 

 

Sverige kommer att under den kommande perioden behöva mer arbetskraftsinvandring för att blanda annat försörja den stora industriboomen i Norrland och inte minst för att klara klimatomställningen. Tidögängets besatthet av att på alla sätt förhindra att människor från andra länder kommer till Sverige riskerar att människor, oavsett om de klarar lönekravet eller inte, inte längre vill bo och leva i Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa