Sverige och Södermanland får inte halka efter

Det måste bli bättre fart på Sverige. Nu krävs investeringar för att stärka kompetensförsörjningen och få fart på tillväxten, skriver en rad sörmländska näringslivsföreträdare.

Det måste bli bättre fart på Sverige. Nu krävs investeringar för att stärka kompetensförsörjningen och få fart på tillväxten, skriver en rad sörmländska näringslivsföreträdare.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2024-03-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många av oss som driver företag är oroliga. Vi har svårt att rekrytera den kompetens vi behöver, energisystemet behöver utvecklas och den eftersatta infrastrukturen skapar onödiga flaskhalsar.

Det måste bli bättre fart på Sverige. Nu krävs investeringar för att stärka kompetensförsörjningen och få fart på tillväxten. 

Utvecklingen går att vända. Vi har gjort det tidigare, men det börjar bli bråttom att få rätt förutsättningar på plats. Gör vi detta rätt så kommer vi komma ut starkare på andra sidan. Vi som driver företag vet vad som krävs och det är också vi som står för lösningarna.

Här i Södermanland har vi företagare stora utmaningar framöver. I Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppgav fler än 6 av 10 företag att man upplever det svårt att hitta rätt kompetens. Att rätt utbildningar kommer på plats som är utformade efter arbetsmarknadens behov, och att eleverna ges rätt information om hur behovet ser ut är en nyckelfaktor för Södermanlands konkurrenskraft. Att kollektivavtalade löner ska gälla på arbetsmarknaden är en förutsättning för att locka kompetens till svenska företag som behöver anställa personer utanför EU för att täcka upp för kompetensbristen. Ett höjt lönegolv för ar betskraftsinvandring skulle försämra detta avsevärt, och därmed också minska företagens möjlighet att växa. 

Runt omkring oss pågår en global kapplöpning för att leda omställningen till en fossilfri ekonomi. De länder och regioner som vinner kommer att ha lagt grunden för ett större välstånd. Sverige har ett unikt utgångsläge, men för att ta vara på våra möjligheter behöver vi agera

Nu krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, utbildning och talang i världsklass och att fler kommer i arbete. Vi behöver locka stora investeringar till Sverige och trygga en friare handel som ger svenska företag möjlighet att exportera klimatnytta till hela världen. 

Missar vi chansen att göra de investeringar som krävs här och nu riskerar vi att tappa ännu mer jämfört med övriga Europa, Europa får inte tappa fart jämfört med Kina och USA, Det har vi inte råd med. Nu behöver politiker på alla nivåer göra nödvändiga satsningar för att få fart på Sverige och ge Södermanlands företag rätt förutsättningar för att växa sig starka igen. 

Möjligheterna finns. Vi företagare står redo. Sverige måste agera nu.