Sverige och världen behöver ny kärnkraft

Debatt 10 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inom EU och runt om i världen satsas det nu på att bygga nya kärnkraftsreaktorer och genom att bedriva forskning i den nya kärnkraftsteknologin, SMR. Vilket är mycket bra för vår globala natur, miljö och klimatet. Den fossilfria kärnkraften är en oerhört viktig baskraft, för att minska på växthusgasutsläpp och för att tillgodose ett kraftigt ökande elbehov. 

Vi i Sverige, har nu fått en regering, som både förstår och inser detta. Som även kommer att medverka till att svensk fossilfri elproduktion, genom kärnkraft har en ny era av satsningar och byggnationer framför sig. I nya moderna kärnkraftsreaktorer, genom ändrad lagstiftning och kreditgarantier. För den svenska nationella el-produktionen måste naturligtvis byggas på fossilfri kärnkraft, som en stabil baskraft tillsammans med vår vattenkraft, som en stor bas-och reglerkraft. Detta kan sedan kompletteras med vindkraft, kraftvärme och sol. Eller vad nu framtida kraftkällor, kan komma att erbjuda.

Polens regering har beslutat om att bygga sex stora tryckvattenreaktorer, med en sammanlagd installerad kapacitet på 6–9 GW fram till 2040. Amerikanska Westinghouse har valts ut för att bygga de första reaktorerna, i norra Polen, med en kapacitet på 3750 MW. Klara till 2033, vilket kommer att minska Polens kolberoende kraftigt. Länder inom EU som redan har beslutat om att bygga nya reaktorer. Det är bland andra Nederländerna, Rumänien, Storbritannien, Ungern, Frankrike och Slovakien. På global nivå kan även nämnas Kina, Sydkorea, Egypten, Japan, USA och Turkiet. I dag är 60 reaktorer under uppbyggnad, runt om i världen. 

Kärnkraften står nu för cirka 10 procent av världens el, från 440 reaktorer i drift (okt-2022). Finland har nyligen startat upp sin nybyggda reaktor Olkiluoto 3, som har en imponerande effekt-kapacitet på 1600 MW – Europas största reaktor, som kommer producera tillräckligt, för att täcka omkring 15 procent av Finlands totala elkonsumtion. Man är just nu inne i sin testperiod och går ut i ordinarie drift, 8 mars 2023, vilket är mycket bra för både Finland och Sverige då Finland tidigare har importerat mycket el, från bland andra Sverige. 

En gång tiden hade Sverige världens bästa och den mest fossilfria elproduktionen i världen. Tack vare att socialdemokratin på den tiden både var klok och förståndig. I sin sakpolitiska hållning, i energifrågan. Vilket man inte kan säga om de socialdemokrater, som har reagerat de senaste mandatperioderna, ihop med Miljöpartiet. Så det är nu hög tid att vakna upp, socialdemokrater. 

Sverige behöver både bygga och satsa på ny fossilfri kärnkraft. För att bevara vår framtida natur och miljö. På det mest "klimatsmarta" sättet, för att använda en socialdemokratisk klyscha.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa