Taiwansundet – avgörande för fred och välstånd

Om 30 procent av global kommersiell containertrafik går genom Röda havet, går hela 50 procent genom Taiwansundet. Av EU:s totala handelsvolym passerar 40 procent sundet årligen, skriver Klement Gu, Taiwans representant i Sverige.
Om 30 procent av global kommersiell containertrafik går genom Röda havet, går hela 50 procent genom Taiwansundet. Av EU:s totala handelsvolym passerar 40 procent sundet årligen, skriver Klement Gu, Taiwans representant i Sverige.

Debatt 9 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 30 januari upphävde Kinas civila luftfartsmyndighet ett avtal som slöts 2015 rörande flyglinjerna M503, W122, och E123 över Taiwansundet. I strid med den Internationella civila luftfartsorganisationen Icao:s bestämmelser hävdes avtalet helt utan samråd med Taiwan, vilket inte bara allvarligt äventyrar flygsäkerheten, freden, och stabiliteten i regionen, utan även underminerar det ömsesidiga förtroendet och status quo kring Taiwansundet.

Faktum är att det längs flyglinje M503 bara finns en behörig myndighet för Taipeis flyginformationsregion, nämligen Taiwans civila luftfartsmyndighet. Om Kina inte i förväg samråder med Taiwan kan det lätt leda till en olycka och i värsta fall utlösa en konflikt kring Taiwansundet.

 

Tyvärr undergräver Kina ständigt den regelbaserade världsordningen, vilket redan har väckt oro hos många demokratiskt likasinnade länder. I samband med EU:s valgratulationer till Taiwan underströks exempelvis att ”fred och stabilitet över Taiwansundet är avgörande för regional och global säkerhet och välstånd” och att EU "motsätter sig alla unilaterala försök att ändra status quo."

Liknande ordalag återfanns när en kommuniké utfärdades på Natos toppmöte den 11 juli 2023: "Folkrepubliken Kinas uttalade ambitioner och tvångspolitik utmanar våra intressen, vår säkerhet, och våra värderingar. Kina utnyttjar ett brett spektrum av politiska, ekonomiska, och militära verktyg för att utvidga sitt globala fotavtryck och projicera makt."

Vidare utfärdade G7-ländernas ledare ett gemensamt uttalande 6 december 2023 som bekräftade ”vikten av fred och stabilitet kring Taiwansundet som oumbärlig för världssamfundets säkerhet och välstånd” och uppmanade Kina att ”inte bedriva påverkansverksamhet."

 

Sist men inte minst upprepade Sveriges statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring den 12 september 2023 att " Kinas agerande mot Taiwan inger oro, och hot om militärt våld är oacceptabelt."

Om 30 procent av global kommersiell containertrafik går genom Röda havet, går hela 50 procent genom Taiwansundet. Av EU:s totala handelsvolym passerar 40 procent sundet årligen. I absoluta tal skulle mer än 20 biljoner kronor i global ekonomisk omsättning kunna störas om Kina försöker blockera Taiwan. Sett till den framtida politiska friheten i världen och världsekonomin är Taiwansundet alltså avgörande för världens fred, stabilitet, och välstånd.

 

Kinas hårdhänta och oresonliga agerande – liksom dess så gott som dagliga flygningar med övervakningsballonger genom Taiwans luftrum sedan Taiwans presidentval – har allvarligt påverkat både flygsäkerheten i regionen och fred och stabilitet kring sundet. Jag vill därför uppmana alla likasinnade länder att stå på Taiwans sida gentemot denna aggression och gemensamt kräva att Kina omedelbart förhandlar med Taiwan om att återaktivera flygrutterna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa