Tävlingsryttare prioriteras före utsatta barn

Utredningen om ny ridsportanläggning i Nyköping har stora brister.  De utsatta grupper som verkligen är i behov av samhällets stöd har inte fått delta i diskussioner och framföra önskemål, skriver Johanna Frieberg.
Utredningen om ny ridsportanläggning i Nyköping har stora brister. De utsatta grupper som verkligen är i behov av samhällets stöd har inte fått delta i diskussioner och framföra önskemål, skriver Johanna Frieberg.

Debatt 13 november 2019 05:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Majoriteten har fattat beslut om ny ridsportanläggning. Utredningen gällande inriktning och omfattning för verksamheten har stora brister och kompetens har saknats. Planerad anläggning är underdimensionerad och bara citka hälften av de barn som vill rida kommer att få plats och resten får ställa sig i kö. 

Folkhälsoklyftorna, det sociala utanförskapet och ojämlika uppväxtvillkor hos barn och unga ökar. I Nyköping finns behov av insatser för grupper av barn, unga och vuxna med psykisk, fysisk och social ohälsa. Barn som mår dåligt halkar efter i skolan och 16 procent gick ut årskurs 9 utan gymnasiebehörighet i Nyköping 2019. Många kunde få hjälp till ett bättre välbefinnande med hjälp av hästen och ridskolan. 

I Nyköping finns cirka 55 000 invånare med varierande behov av samhällets stöd. Utredningens referensgrupp har varit föreningar som tillsammans representerar knappt 500 privathästägare, varav övervägande majoriteten vuxna. Utredningens fokus har legat på att tillgodose deras önskemål om anläggning för träning/tävling. Att äga häst är kostsamt! Med egen häst tillhör man en grupp med god ekonomi och hälsa, och tillhör därmed inte en grupp i behov av samhällets stöd. De utsatta grupper som verkligen är i behov av samhällets stöd har inte fått delta i diskussioner och framföra önskemål. Den lokala ridskoleprofessionen har avvisats och exkluderats. Detta sker samtidigt som skola/fritids inte har råd med papper, pennor, leksaker och föräldrar får skjutsa barnen 2-3 mil enkel väg till fritids på grund av nedskärningar. 

Hur menar Urban Granström, Marco Venegas och Martina Hallström att en satsning med fokus på privathästägare minskar folkhälsoklyftor, främjar jämlika uppväxtvillkor och en lyckad skolgång, bidrar till social sammanhållning, integration, delaktighet och långsiktig hållbarhet? 

Detta fokus är felaktigt! Grupper med störst behov måste prioriteras! En skattefinansierad anläggning ska ha fokus på allmännytta, folkhälsa och finnas för de medborgare som inte har råd/möjlighet att ha egen häst. 

Förtvivlade anhöriga, du som mår dåligt, yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg och intresseorganisationer för dem som lider av psykisk, fysisk, social ohälsa eller funktionsvariation/nedsättning. Res er och gör era röster hörda! I FB-gruppen ”Ridskolan för folkhälsa i Nyköping” kan vi mötas! För att hästar gör skillnad!

Ämnen du kan följa