Tillgängligheten i Vrena ska bli bättre under brobytet

Debatt 19 februari 2022 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en ledare i SN den 12 februari lyfts frågor om Trafikverkets plan på att byta ut bron som går över järnvägen i Vrena. Bron i Vrena har nått sin tekniska livslängd och måste därför ersättas. Projektet befinner sig fortfarande i en tidig planeringsfas.

Trafikverket har hittills haft möten med Vrenabygdens intresseförening och Vrena samfällighetsförening för att fånga upp synpunkter. Trafikverket har stor förståelse för att brobytet påverkar vardagen för boende och verkande i Vrena.

Vi har även haft möten med räddningstjänsten och arbetar för att hitta lösningar som garanterar tillgängligheten för dem vid utryckningar. Vi återkommer med information när en sådan lösning finns på plats.

 

När det kommer till omledning av trafik under byggtiden så kan Trafikverket enbart leda om trafiken via allmänna vägar. I det här fallet blir omledningsvägen cirka två mil. Vi har förståelse för att den längre sträckan för omledningsvägen väcker frågor, men det är de vägar som finns att tillgå i detta fall. 

För att underlätta för framkomligheten ser vi över möjligheten att hitta en lösning där vi bygger en tillfällig parkering på västra sidan samt en gångväg över järnvägen. För den som bor i Vrena och behöver ta sig över till andra sidan järnvägen finns då alternativet att lämna bilen/motorfordon och ta sig över till fots.

Att kunna göra en säker plankorsning som kan användas av allmänheten är tyvärr inte möjligt sett till den tid och de resurser samt tillgång till mark Trafikverket har i dag. Det skulle ta mycket längre tid och kräva mycket större resurser. 

Målsättningen är att störa så lite som möjligt när vi bygger och vi jobbar för att skapa lösningar som är så bra som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som vi har. När brobytet är klart kommer Vrena att stå rustat med en ny säker bro över järnvägen.

För den som är intresserad av att följa projektet går det att läsa mer på: http://www.trafikverket.se/vrena


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa