Tre guldpengar för tryggare vård

Debatt 23 november 2019 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vi håller oss friska är bra för hela samhället. Vänsterpartiet vill se ett tryggt och hälsosamt Sörmland där alla är välkomna på jämlika villkor oavsett ursprung, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, en förutsättning för all vår politik. Det är för allas rätt till en jämlik vård som vi har vår välfärd. Vänsterpartiet kommer aldrig tillåta en utveckling där Sverige fortsätter slitas isär. 

Den sociala och ekologiska hållbarheten i länet måste öka, alla ska ha rättvis tillgång till gemensamma resurser. Vården ska vara jämlik, trygg, behovsstyrd och formas av inflytande. Vården behöver ha hög tillgänglighet och god kvalitet. Välfärdssektorn ska vara förankrad i samhället och ledas av folkvalda, inte av företagsledare. 

Vi ser hur halvprivata sjukvårdslösningar växer på kollektivets bekostnad. Vård har blivit en köp- och säljvara där patienten är kund. Överblivna pengar ska återinvesteras i välfärden. Möjligheten till ett friskt liv ska ligga i sjukvårdens händer, inte som i dag i kapitalets händer – i sjukförsäkringar som enbart erbjuds till personer som har råd. Klassamhället griper med sina klor och delar upp folket. 

Som enda parti låter vi bli att göra besparingar i vården, i stället satsar vi lite extra på psykiatri, primärvård, personalmiljö med mera. Vi behåller den avgiftsfria primärvården. Den socialdemokratiskt ledda majoritetens förslag om införande av avgifter lämnar sjuka och fattiga med en tung börda. Vi anser att alla ska vara med och betala till det gemensamma. Det är en solidarisk tanke om välfärden som byggt Sverige och vi vill fortsätta bygga i stället för att rasera välfärden.

Vänsterpartiet lägger alltid ekonomiskt bärande förslag. Vi behöver skjuta till lite pengar för att bibehålla och utveckla vården. 20 öres skattehöjning betyder 30 kr mer i månaden för dig som har 15 000 kronor att röra dig med i månaden. Vi hoppas och tror att det är okej för dig då du vet att du har en mer trygg vård om du gör dig illa på arbetet, halkar i snömodden, om morfar behöver nya tänder eller om ditt barn behöver stöd från BUP.

Vi inledde med ord om allas lika värde, ord som för oss är väldigt viktiga hörnstenar för att få samhället och i detta fall organisationen Region Sörmland att gå runt. Därför kommer vi alltid stå upp för mänskliga rättigheter, för demokrati, insyn och möjlighet till påverkan.


Ämnen du kan följa