Tredubblat förnybart till 2030, är Sörmland redo?

Det finns flera hinder som bromsar den fortsatta utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige, skriver Maria Röske, 100% förnybart:

Det finns flera hinder som bromsar den fortsatta utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige, skriver Maria Röske, 100% förnybart:

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-04-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elbehovet i Sverige kan fördubblas redan till 2035. Om vi inte ökar elproduktionen lika mycket riskerar vi klimatmålen och kan förlora industrisatsningar till andra delar av världen.

Det är mycket glädjande att Sverige och andra länder vid FN:s klimattoppmöte i Dubai i december 2023 förpliktigade sig att gemensamt arbeta för tredubbla kapaciteten av förnybar energi till 2030. Eventuell utbyggd kärnkraft ingår inte, enligt deklarationen.

Initiativet till tredubblingen kom från International Energy Agency, IEA, där Sverige är medlem. Regeringen skriver i sin energipolitiska inriktningsproposition att IEA är ”den globalt ledande multilaterala organisationen på energiområdet” och att IEA har en unik utgångspunkt för att även framgent ”bidra till energiomställningen globalt”.

Men regeringen skriver inte ett enda ord i energipropositionen om IEA:s och FN-mötetstredubbling av det förnybara till 2030, för att klara klimatmålen.

Kan det bero på att IEA har en helt annan uppfattning om förnybar elproduktion än den svenska regeringen, som i stället storsatsar på kärnkraft och prioriterar ner det förnybara?

I IEA:s senaste årsrapport förutspås att andelen sol- och vindkraft i EU ökar kraftigt, från 22 procent av elproduktionen år 2022 till hela 72 procent år 2050. Under samma period minskar kärnkraftens andel från 22 procent till 13 procent. Denna utveckling beror helt enkelt på att det blivit så mycket billigare att bygga ut det förnybara.

Energimyndighetens prognos är att vindkraften i Sverige ökar till 53 TWh år 2027, vilket gör den till Sveriges näst största kraftslag efter vattenkraften, och att solkraften ökar till 9 TWh. Men det finns flera hinder som bromsar den fortsatta utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige:

1. Vi måste korta de alltför långa tillståndsprocesserna.

2. Fastighetsskatten för vindkraft bör överföras till kommunerna och det bör ges ersättning till närboende.

3. Elnäten måste fortsätta att byggas ut och det bör tillåtas nätutbyggnad baserad på prognos.

Det största hindret är dock regeringens och Sverigedemokraternas ovilja att satsa på förnybar elproduktion. Regeringen vill i propositionen inte ens införa delmål för elproduktionens nivå år 2030, kanske eftersom den vet att det skulle ta lång tid att få ny kärnkraft på plats.

Det är hög tid att energiminister Ebba Busch (KD) berättar vilka initiativ regeringen planerar för att öka den förnybara elproduktionen. Om inte för vår trovärdighets skull, så för utvecklingen av vårt näringslivs omställning och konkurrenskraft.

FN och IEA vill tredubbla kapaciteten för förnybar energi i världen till 2030. Kommer Södermanlands politiker att agera för att bidra till detta?