Trosa behöver mer demokrati och ökad öppenhet

Demokratin består inte bara av rätten att rösta. Demokrati är färskvara som kräver underhåll, skriver Gitte Jutvik Guterstam (V) och Marie Kjellqvist (V).

Demokratin består inte bara av rätten att rösta. Demokrati är färskvara som kräver underhåll, skriver Gitte Jutvik Guterstam (V) och Marie Kjellqvist (V).

Foto: Isak Dahl

Debatt2023-01-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra året var det val. Medborgare mötte valarbetare, partierna tömde sina kassor, tidningarna förklarade. Vad händer nu? 

Demokratin består inte bara av rätten att rösta. Demokrati är färskvara som kräver underhåll. Öppenhet bärs av möten och dialog. Människor kämpade för allmän rösträtt och pressfrihet. Politik måste förvaltas och förstås. Hur utvecklar vi dessa grundbultar i demokratin ytterligare? Hur hjälper SN och annan media oss att följa och ta del av det politiska arbetet?

En grundläggande princip för demokratin är maktdelning, att försäkra att makten inte koncentreras hos några få personer. Det är av stor betydelse att alla människor har möjligheter att delta i demokratin, sluta sig samman och framföra sina åsikter genom fria medier och ett fritt civilsamhälle. Med mötesplatser för dialog och insyn blir utveckling av samhället spännande och mer robust.

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna. Var samtalar man bäst om snöröjning eller skola? Är det på möten med politiker, personal eller på Facebook? Det sörmländska gnället är inte utrotat. Intresse för samhället finns men kanaler mellan medborgare, organisationer och politiker behöver förbättras. 

Även inom politiken ser vi en maktkoncentration. Vi förtroendevalda vill ha information och möjligheter att lämna synpunkter tidigt i beslutsprocesser. Vilken är annars vår uppgift och varför ska vi ha feta arvoden?

Journalister har ett uppdrag att ge information som behövs för att kunna fatta välgrundade demokratiska beslut, vid och mellan valen. Politik är spännande men ibland svårt att förstå. SN och gratistidningen ÖSP bör göra mer för att guida läsare genom att bevaka och förklara politik. 

I Medborgarundersökningen följs kommunernas demokratiarbete upp. I undersökningen finns påståendet Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra. I Trosa kommun är knappt 40 procent av kommuninvånarna som håller med. I Gnesta och Nyköping är det ännu värre. Oxelösund har inte deltagit. Här finns massor att jobba med. Vi är inte nöjda!

Vi föreslår att 

  • Kommunfullmäktige websänds. 
  • Ungdomsrådet utvidgas.
  • Allmänhetens frågestund införs i kommunfullmäktige.
  • Offentliga temamöten arrangeras.
  • En ökad öppenhet och dialog tidigt i beslutsprocesser. 

Partimedlemmar, politiker, journalister och kommuninvånare önskas ett gott nytt år med engagerande samtal för vår plats på jorden.