Turism – ett starkt verktyg för samhällsutveckling

Den lokala och regionala turismens perspektiv behöver komma upp på den politiska agendan, skriver Jonas Siljhammar, Svensk Turism, med flera.

Den lokala och regionala turismens perspektiv behöver komma upp på den politiska agendan, skriver Jonas Siljhammar, Svensk Turism, med flera.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2024-02-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har i den nya utrikeshandelsstrategin satt upp ett mål om att Sverige ska vara topp tio i världen när det kommer till starkast nationsvarumärke. Turism och besöksnäring spelar en viktig roll i detta arbete. Vi efterlyser nu att den lokala och regionala turismens perspektiv kommer upp på den politiska agendan. 

För att öka kännedomen om Sverige och bevara en stark Sverigebild i världen är besöksnäring ett kraftfullt verktyg. Turismen drar in miljarder till statskassan, skapar tillväxt och sysselsätter hundratusentals människor över hela landet. Den ökar förståelsen mellan kulturer och nationaliteter och är en integrationsmotor där många unga och utrikesfödda får jobb och bidrar till landets hållbarhetsmål. Besöksnäringen stimulerar också till ett ökat fastboende på många platser. Det möjliggör i sin tur att hela landet kan leva. 
 

Svensk Turism har tillsammans med Sveriges regionala och lokala organisationer för turism och besöksnäring slagit fast fyra prioriterade områden med förslag på politiska åtgärder som är avgörande för fortsatt utveckling. 

Utvecklad statistik och analys är grunden för att bättre förstå och följa turismens betydelse för samhället. Att kunna mäta, förstå och analysera ligger till grund för att kunna förbättra och på så sätt vara med och konkurrera om turister. Vi behöver en aktör med tydligt ansvar och långsiktiga förutsättningar för att ta fram, analysera och utveckla tillförlitlig turismstatistik


Sverige behöver stärka sitt varumärke, inte minst internationellt. Här spelar Visit Sweden en avgörande roll. Visit Sweden har det offentliga uppdraget att marknadsföra Sverige som turistland och att öka Sveriges attraktionskraft som resmål. Visit Swedens anslag behöver höjas till åtminstone jämförbara nivåer som våra nordiska grannländer. Trots det sänks i praktiken Visit Swedens anslag i statsbudgeten för 2024. Vi menar att det är helt fel väg att gå.

Turism bygger på att människor förflyttar sig och effektiva och hållbara transporter är avgörande för turismens tillväxt. Detta perspektiv behöver därför inkluderas i framtida infrastruktur- och transportplanering. Åtgärder som gör det enklare att resa till och inom Sverige, och att välja det mest klimatsmarta alternativet behöver ses över. Dessutom måste vi fortsätta att rikta rätt och effektiva styrmedel för att växla upp den snabba teknikutveckling och innovation som sker inom transportområdet för mer hållbara transporter. Här spelar elektrifieringen och biodrivmedel en mycket viktig roll.  

Sverige är ett fantastiskt land att arrangera möten och evenemang i. Därför behövs en tydlig aktör med tydligt ansvar och långsiktiga förutsättningar att arbeta strategiskt med att stärka Sverige som mötes- och evenemangsland, samt ökad statlig finansiering och engagemang i arbetet. 
Med ännu bättre förutsättningar för hållbar turism och konkurrenskraftig besöksnäring kan vi tillsammans fortsätta skapa ett attraktivt Sverige, när vi välkomnar människor från hela världen. Vi står redo!