Tusentals sörmländska jobb vaskas i onödan

Någonstans på vägen tycks samhället ha skickat signaler om att akademiska utbildningar är överlägsna yrkesutbildningar, skriver Bengt Bengtsson och Diana Vasilou, Företagarna.

Någonstans på vägen tycks samhället ha skickat signaler om att akademiska utbildningar är överlägsna yrkesutbildningar, skriver Bengt Bengtsson och Diana Vasilou, Företagarna.

Foto: Brita Nordholm / TT

Debatt2024-02-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Små och medelstora företag i Sörmland står inför en akut utmaning vad gäller nyrekrytering och kompetensutveckling. Drygt en tredjedel av länets företag vittnar om att de ser rekryteringsbehov det kommande året, samtidigt uppger tre av fyra företag att de har misslyckats med att tillföra den kompetens de behövt det senaste året.

De främsta rekryteringshindren för företagare i Sörmlands län är:
• Svårighet att hitta rätt erfarenhet
• Problem att hitta rätt egenskaper och attityder
• Utmaningar att hitta rätt utbildningsbakgrund
Om företagen inte kan rekrytera så avstannar tillväxten. Det handlar alltså inte om att företag inte vill anställa, utan om att de inte har möjlighet.

I Företagarnas nya rapport, CTRL ALT DELETE – kompetensförsörjningen behöver en omstart, återfinns talande siffror som säger att mer än 8 av 10 företag vänder sig till sina egna nätverk och kontakter när de ska rekrytera. Det är förståeligt. Som företagare är att anställa likställt med att bjuda in en annan person att bo i sitt hem. Tyvärr begränsar det urvalet av potentiella kandidater kraftigt. I förlängningen kan det bidra till att företaget inte hittar rätt kandidat.
Förutom matchningsproblematiken är en oroande trend att allt färre ungdomar väljer yrkesprogram på gymnasiet, trots att dessa utbildningar är de mest efterfrågade av företagen. Någonstans på vägen tycks samhället ha skickat signaler om att akademiska utbildningar är överlägsna yrkesutbildningar, och unga människor avskräcks från att välja en sådan utbildning.

Vår rapport visar att det sammanlagt finns runt 5 600 lediga jobb i sörmländska företag idag. Om de fylldes skulle de kunna generera mer 750 miljoner kronor per år i skatteintäkter. För att hjälpa politiken på traven har vi lagt fram förslag på både nationell och lokal nivå.
På nationell nivå föreslår vi bland annat att det ska införas obligatorisk APL på samtliga gymnasieprogram. Detta för att elever som inte läser en yrkesutbildning ska få en bättre förståelse för och koppling till arbetsmarknaden.

På lokal nivå föreslår vi att:
• Samverkansavtal skrivs mellan skolor och lokala företag
• UF-företag uppmuntras i högre utsträckning
• Feriejobb subventioneras även hos småföretag
Att åtgärda de mer eller mindre konstanta hindren för rekrytering kräver en omstart och ett helhetsgrepp. Det är bara genom att möta dessa utmaningar gemensamt som vi kan skapa en starkare och mer hållbar framtid för svensk arbetskraft och näringsliv.