Tvinga inte det rullande kulturarvet till skroten

En hel del av dagens bilar måste också kunna bli framtidens veteranbilar, skriver Ivan Radulovic, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Kåge Schildt, Svensk Bilsport.

En hel del av dagens bilar måste också kunna bli framtidens veteranbilar, skriver Ivan Radulovic, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Kåge Schildt, Svensk Bilsport.

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Debatt2024-06-08 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det rullande kulturarvet och motorsporten spelar viktiga roller för bilismens utveckling. Äldre bilar bär på mycket viktig kunskap för morgondagens fordon och många innovationer som gjort bilarna både säkrare och mer hållbara kommer ursprungligen från motorsporten. För 100-tusentals svenskar är det rullande kulturarvet bas för hobby och sport. Här måste goda förutsättningar skapas för att utvecklingen ska kunna fortsätta. 

Dessa frågor är aktuella inför valet till Europaparlamentet. EU-kommissionens förslag på förordning om hantering av så kallade uttjänta fordon, ELV-direktivet (End of Life Vehicle). Förslaget har skapat mycket debatt och på senare tid har det påståtts att undantag gör att förslaget inte längre är ett problem. Riktigt så enkelt är det inte men det finns en möjlighet för alla att agera. 

ELV-direktivet innehåller nya kriterier för när ett fordon ska anses vara färdigt att skrotas. När ett fordon bedöms som uttjänt ska det hanteras som avfall. Principen är att renoveringskostnaderna inte ska få överstiga marknadsvärdet. I praktiken skulle förslaget kunna innebära att ett fordon kan tvångsskrotas utan ersättning om myndigheterna anser att det är uttjänt. Detta är en allvarlig inskränkning av äganderätten som skulle omfatta en stor del av de bilar som i dag ägs som samlarobjekt. 

Det undantag som hänvisats till i debatten gäller befintliga veteranfordon. Men direktivet i nuvarande utformning hotar att strypa flödet av nya fordon in i veteranbilsparken. En hel del av dagens bilar måste också kunna bli framtidens veteranbilar. Och det finns problem även för äldre bilar som ännu inte är renoverade. Tänk bara vilka problem det skulle innebära när farfars gamla Amazon som ska byta ägare till barnbarnen. Detta skulle också skulle försvåra för motorsporten, där fordon ofta underhålls och repareras för stora belopp, för att inte tala om folkrace som i praktiken skulle omöjliggöras.

ELV är dock bara ett förslag som inte har antagits av parlamentet. Därför måste svenska parlamentariker tänka till och arbeta för att förslaget omarbetas. Det kommer inte att räcka med enskilda undantag, varken för länder eller grupper av fordon, man måste tänka om i grunden. Detta blir en uppgift för det nya parlamentet som tillträder i höst. 

Detta är något att fundera över när det ska avgöras vilka politiker som ska representera Sverige i Bryssel. Så ställ dessa frågor till din kandidat och kräv svar.