"Utgiftstappet" ger färre fattigpensionärer

Begreppet fattigpensionär förekommer ofta i samhällsdebatten. En majoritet av pensionärerna tycker dock att de har en bra ekonomi.

För att minska oron och ge en nyanserad bild lanserar Collectum nu begreppet "utgiftstappet". Många pensionärer har betydligt lägre utgifter som i kombination med en fast inkomst ger en bra ekonomi, skriver Tomas Carlsson, Collectum.

För att minska oron och ge en nyanserad bild lanserar Collectum nu begreppet "utgiftstappet". Många pensionärer har betydligt lägre utgifter som i kombination med en fast inkomst ger en bra ekonomi, skriver Tomas Carlsson, Collectum.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-07-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under senare tid har begreppet fattigpensionär uppmärksammats både i media, av intresseorganisationer och inom politiken. Tyvärr finns pensionärer som har det svårt ekonomiskt, vars ekonomiska standard är lägre än för genomsnittet.

Men det finns också en annan verklighet: En stor majoritet av pensionärerna tycker själva att de har en bra ekonomi. Åtta av tio pensionärer, 81 procent, upplever att de har en bra ekonomisk situation. Det visar en ny Sifoundersökning som Collectum låtit genomföra.

Det är viktigt att nyansera diskussionen så att den inte leder till ökad oro för att bli pensionär. Därför lanserar Collectum nu begreppet "utgiftstappet". När vi jämförde utgifterna för en yrkesverksam 40-årig tvåbarnsförälder som tillsammans med den andra föräldern försörjer två barn, med en 66-årig pensionär, visade det sig att pensionärens utgifter är cirka 10 000 kronor lägre per person och månad. För ett sammanboende par kan det handla om det dubbla, alltså upp till 20 000 kronor lägre per månad.

De flesta pensionärer får lägre utgifter eftersom de inte längre har barn som bor hemma och som ska försörjas. Pensionärer har också betalat av eventuella studielån och har i många fall lägre utgifter för såväl boende som livsmedel.

När Statistiska Centralbyrån och Alecta analyserade inkomsterna för tre miljoner svenskar mellan 55 och 85 år, visade det sig att var fjärde svensk får det ekonomiskt bättre när de går i pension. Dessutom har dagens 66-åring 72 000 kronor mer i årlig inkomst jämfört med en 66-åring för tolv år sedan omräknat i dagens penningvärde.

En förklaring är att pensionssystemets grundskydd, som garantipension och bostadstillägg, ger ett skydd som lyfter inkomsten för dem som haft de allra lägsta inkomsterna tidigare i livet. En annan förklaring är att nio av tio svenskar har tjänstepension.

Med tjänstepension kan den totala pensionen motsvara upp till två tredjedelar av den tidigare inkomsten. Den som helt saknar tjänstepension får ofta mindre än halva lönen i pension.

Att den som slutar jobba får en lägre inkomst är ett faktum – och är kanske också helt rimligt? Samtidigt gör utgiftstappet att kostnaderna blir lägre. Sammantaget ger det inte någon väsentligt lägre levnadsstandard för de flesta. Det är viktigt att det också framgår i debatten.

Det gynnar ingen att prata om de flesta pensionärer som "fattigpensionärer", då det inte är representativt för pensionärer som grupp. Det riskerar bara att spä på en oro inför pensionen som för de allra flesta blivande pensionärer är obefogad.