Utveckla solkraften i Södermanland

Solenergitekniken är idag både mogen och effektiv och kommer att växa utan subventioner, skriver företrädare från Energiföretagen.
Solenergitekniken är idag både mogen och effektiv och kommer att växa utan subventioner, skriver företrädare från Energiföretagen.

Debatt 15 juli 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra året använde Sverige cirka 140 Terawattimmar (TWh) el, samtidigt som elproduktionen hamnade på cirka 170 TWh. En rad prognoser pekar dock på en elanvändning om 300 TWh eller mer till år 2045.

Vi måste därmed göra allt vi kan för att kraftigt bygga ut elnät och elproduktion, vilket inkluderar alla fossilfria kraftslag. Solenergin är en nykomling som har mångdubblats under senare år, 2022 stod den för hela 2 TWh. Solenergin väntas få en allt större roll i det svenska energisystemet. Energimyndighetens senaste prognos pekar på 7,1 TWh solel redan till år 2026. 

Solenergitekniken är idag både mogen och effektiv och kommer att växa utan subventioner. Enligt en undersökning från Energiföretagen/Demoskop är 80 procent av kommunala beslutsfattare positiva till solenergi i Södermanland – vilket bäddar för att den borde kunna byggas ut skyndsamt i regionen. 

Men en förutsättning för denna tillväxt är att solenergin, liksom alla andra fossilfria energislag, ges rätt förutsättningar i form av regelverk och samhällsplanering. Politiker på alla nivåer behöver då agera på följande:

Tillståndsprocesser. Liksom för alla kraftslag dras solelen med långa och oförutsägbara tillståndsprocesser. De flesta förknippar solceller med villatak. Men en betydande del av solenergin i Sverige väntas komma från större anläggningar som kräver miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd från fler aktörer. 

Konflikt om jordbruksmark. Idag är jordbruksmark ett angeläget riksintresse. Med denna utgångspunkt säger länsstyrelsen ofta nej till etableringar på jordbruksmark. Men detta är en missuppfattning! Att kombinera jordbruk och solceller på samma yta kan vara ett sätt att kombinera olika nyttor. Mark med solceller kan också lätt återställas.

Planering. Solen måste med i den kommunala planeringen. I kommuners planarbete måste energiperspektivet med på ett helt annat sätt framöver. Alla Sveriges kommuner kommer att behöva bli mer aktiva i energiperspektivet av sin framtidsplanering. Ny elproduktion, nya anslutningar och ett utbyggt elnät är i alla kommuners intresse för att stärka sin lokala energiförsörjning. 

 

Framtiden är ljus och solen skiner. Regeringen återkommer ofta till att ”alla kraftslag behövs” för att klara klimatomställningen. Men för att Sverige skall klara detta måste vi också släppa loss solelens potential. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa