Vad får du som väljare för pengarna i Gnesta?

Efter åtta år med en blå-röd-grön röra vid makten måste vi i oppositionen konstatera stora brister, skriver Oskar Sulin (V).
Efter åtta år med en blå-röd-grön röra vid makten måste vi i oppositionen konstatera stora brister, skriver Oskar Sulin (V).

Debatt 29 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gnesta kommun är en fantastisk kommun med unika möjligheter tack vare sin geografiska placering. Men efter åtta år med en blå-röd-grön röra vid makten måste vi i oppositionen konstatera stora brister.
Undertecknad flyttade till Gnesta 3 juli 2018. Det innebär att under de fyra år jag bott i Gnesta är det bara 20 dagar som det inte har varit bevattningsförbud. Det senaste året har röran skattesubventionerat taxefinansierad verksamhet med cirka sju miljoner (stackars de som redan betalat för eget VA, vilket betyder att de betalar dubbelt).

Skolan är placerad i botten i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun och har så varit hela den senaste mandatperioden. Lärarna i Gnesta gör ett fantastiskt jobb med de knappa medel de blir tilldelade. Anna Ekström manade i SN 25/12 2020 till tålamod. Men vi i Vänsterpartiet ställer oss frågande till hur långt tålamod vi ska ha? År 2021 var det nästan 25 procent av eleverna som inte uppnådde kunskapskraven i alla ämnen i nionde klass.

Äldreomsorgen går på knäna och har så gjort under många år. Dessutom har socialnämnden återkommande underskott. En vårdtagare inom hemtjänsten träffar i snitt 18 personer på 14 dagar. Det är mer än 1 ny vårdare per dag.

Kommunens fastighetsbestånd ser på sina håll ut att sett sina bästa dagar. Röran har haft allt fokus på tillväxt och förbisett underhåll. Kolla till exempel på Dansutskolans byggnader, på vissa håll rutten panel, omålade takfötter och vindskivor. Dåligt underhåll är kapitalförstöring.

 

En röst på Vänsterpartiet Gnesta den 11 september är garanten för att dina skattepengar används så effektivt som möjligt. Vi vill satsa på ungdomar genom att stoppa smygnedskärningarna i skolan. Stärkt elevhälsa och det förebyggande arbetet för det lönar sig i längden.
Satsa på fritidsgården och starta upp en fritidsbank där man kan låna sport- och fritidsutrustning gratis. Ge äldre en värdig ålderdom med trygghet och god kvalitet. Minska byråkrati och minutscheman med arbetssättet ”Fri tid” inom hemtjänsten. Inför en anropsstyrd närbuss för äldre och boende på landsbygden.

En av våra viktigaste frågor är en rejäl satsning på VA-organisationen. Tidigare i år har vi lämnat in en motion om samarbete med andra kommuner för att stärka organisationen för vatten och avlopp. 

Sen sist men inte minst vill vi reducera antalet kommunalråd och ge opposition och medborgare ökad insyn i kommunens ekonomi.
Tillsammans måste vi ta tillbaka kontrollen över det offentliga. Rösta på Vänsterpartiet den 11 september!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa