Våga göra förenklingar som gör stor nytta för Sörmland

Debatt 27 oktober 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sörmland är ett län med fantastiska möjligheter. Vi har närheten till storstaden, vi har städer och vi har landsbygd. Att kunna leva och bo i landsbygdens frihet, men ändå ha ett arbete eller driva ett företag i närheten är en lyx som fler kan få tillgång till. 

Potentialen i Sörmland att växa både när det gäller fler företag, arbetstillfällen och fler som vill bo är stor, men det kräver vissa förändringar. Att kunna bo och driva företag både i och utanför staden är en av nycklarna för att just vårt län ska kunna växa och utvecklas. 

 

I dag finns det regler som försvårar för företagare och de som vill bo naturnära. Jag ser två saker som den nya regeringen kan göra ganska snabbt för att få en mer liberal företagspolitik och en mer liberal bostadsinställning. 

  1. Tillsätta en utredning som svarar på vilka och hur vi kan ha olika regler för små/medelstora företag och stora företag. 
  2. Genomföra förenklingarna i strandskyddet som vårens utredning levererade. 

I dag är det samma krav på alla oavsett om det är en eller tusen anställda. Det är samma reglering som gäller för livsmedelsproducenter oavsett om de har en mindre eller en stor enhet. 

Att som företagare kunna växa och anställa fler medarbetare hindras ofta eftersom administrationen ökar i företaget och flexibiliteten minskar. Ett företag med tre anställda har inte råd med ett personalkontor som administrerar olika planer och kan inte ta det fulla ansvaret för rehabilitering om en medarbetar blir sjuk. Genom att minska kraven på små företagare och att Försäkringskassan får större ansvar för rehabiliteringen ökar möjligheten för företag att växa. Oavsett om du har en mindre besättning djur eller en stor besättning är det samma krav som gäller. Det är samma regelverk som gäller även om det inte är relevant vid den mindre gården. Det gör det svårt att öka lönsamheten och att anställa medarbetare som ytterligare kan förbättra verksamheten. Jag menar inte att det ska vara kravlöst, utan att kraven ska anpassas utifrån företagens förutsättningar. 

 

Under våren röstade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ner förslag om förenklingar i strandskyddet. De nuvarande regeringspartierna med SD i spetsen röstade nej med hänvisning till att förslagen inte var tillräckligt bra. Jag hoppades på att dessa partier skulle visa på vad de ville göra bättre inom området, men jag ser inget i regeringsförklaringen. Var det inte tillräckligt viktigt, eller glömdes det bara bort? Oavsett skälet så kan regeringen rätta till sitt misstag och återanvända utredningen och lägga fram förslag som underlättar för människor som vill bo naturnära. 

Genom en utredning för att förenkla för små och medelstora företag och att lägga fram förslag om förenklat strandskydd, kan regeringen underlätta för Sörmlands utveckling som gör att vi utvecklas positivt där fler kan leva, verka och bo. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa