Våld mot kvinnor ska bekämpas – överallt

Debatt 17 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan om våld i nära relationer är med rätta högaktuell och i bokstavlig mening livsviktig. Därför är det allvarligt när frågan på olika sätt förminskas i debatten. I Sörmland utsätts minst 2 000-3 000 kvinnor för någon form av partnervåld varje år enligt Socialstyrelsens uppskattning. Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en HBTQ-fråga. Det är ytterst en fråga om manlig kultur, där vissa aggressiva och destruktiva mönster fortfarande tillåts fortleva, trots att vi har gått in i det på ytan jämställda 2020-talet. 

 

Vi upprörs av de uttalanden som socialnämndens ordförande i Katrineholm gjorde nyligen (Katrineholms-Kuriren 26/4), där hon menar att män som utsätter kvinnor för våld främst kommer från andra länder än Sverige. I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer syns inga tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda. De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Trots detta är det tydligt att många i debatten nu gärna vill likställa våld mot kvinnor med hedersvåld hos vissa etniska grupper. 

Låt oss därför vara tydliga: Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

 

Ett av den S-ledda regeringens jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, och stora medel satsas på det här området. Delmålet omfattar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Vidare omfattas att motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i medier, pornografi och reklam som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning. En helhetssyn som vi tror är avgörande för att på allvar komma åt problemet.

 

I Region Sörmland inrättades i januari 2019 ett Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området. Nu närmast anordnas en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Det här är exempel på kloka insatser som måste till på både nationell och regional nivå, för att nå vårt gemensamma mål: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – oavsett samhällsklass, åldersgrupp eller ursprung.


Ämnen du kan följa