Vargstängslet höll inte måttet

Debatt 27 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi beklagar verkligen det som inträffat i vargreviret Sjunda och vi förstår att man som tamboskapsägare inte vill mötas av denna tragiska syn. Men trots tragedin vill vi ändå rätta till vissa felaktiga påståenden rörande det så kallade rovdjursavvisande stängsel (RAS). Påståenden har florerat både på nätet och i jaktmedia om att varg forcerat ett RAS-stängsel som var i gott skick.

 

I de fall varg har gått in i hagar med dessa stängsel har det hittills varit något som gjort dem mindre säkra. Ofta har det berott på att det har det varit vatten i anslutning till hagen eller så har det varit otillräcklig spänning i nätet. I Nykvarn hade man ett fint RAS-stängsel runt hela hagen men det höll tyvärr inte måttet hela vägen. På en plats runt hagen var avståndet mellan nedersta tråd och mark dessutom inte de rekommenderade 30 cm, utan hela 50 cm. Det är där Länsstyrelsens besiktningsman misstänker att vargen har gått in. En uppmärksam varg hittar alltid svagheter och en halvmeter är alldeles för öppet för att hindra en varg att gå in. Särskilt ungvargar frestas att jaga det lättaste bytet som kan vara får, om de inte hindras tillräckligt. 

 

Dessutom gick vägbanken för vägen mellan bostadshuset och hagen i höjd med översta tråden och på vissa ställen var avståndet mindre än 1,5 meter. Det fanns dessutom större stenar samt en skiva pålagd över en brunn. Varg kan möjligen även tagit den vägen in i hagen. Natten innan angreppet regnade det kraftigt. Högt gräs och sly fanns nära eltrådarna vilket kan ha påverkat spänningen i eltrådarna. Länsstyrelsen uppmätte 4000 volts spänning. Tony Olsson medlem i Svenska Rovdjursföreningen, som hjälper till med rovdjursstängsel i hela landet, konstaterar: "Efter att ha vandrat runt i hagen så har jag funnit flera brister som gör att varg kunnat ta sig in i hagen."  

Viltskadecenter bedömer att stängseltyper kan anses vara rovdjursavvisande när de är korrekt uppsatta och underhållna. Nedersta tråden ska sitta högst 30 cm ovanför marken. Samtliga trådar ska vara strömförande och ha en spänning på lägst 4 500 volt. Vi vill inte under några omständigheter skuldbelägga den nu drabbade fårägaren eller någon annan, men vi vill belysa hur viktigt det är att stängslet - på alla punkter - måste hålla måttet enligt Viltskadecenters rekommendationer. 

 

Lika viktigt som det är att sätta upp RAS är det också att underhålla det. Vi är alla angelägna om att inga angrepp ska ske. För att minska konflikten och slippa uppleva sorgliga händelser som dessa måste vi lära oss samexistera med naturen, och det går om så få misstag som möjligt görs. All heder till fårägaren i Nykvarn som ser det som möjligt att leva med varg. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa