Vattenbristen kräver kommunala prioriteringar

 Hushållen överraskas av plötsligt stigande priser, skriver Jonathan Lindgren.
Hushållen överraskas av plötsligt stigande priser, skriver Jonathan Lindgren.

Debatt 5 juli 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sommarens vattenbrist med bevattningsförbud utfärdat i delar av både Gnesta och Nyköping aktualiserar behovet av att underhålla vår Vatten och avlopps-infrastruktur. Nu under en het och torr sommar råder vattenbrist i 76 kommuner varav 40 under juni innehade fullständiga bevattningsförbud. Samtidigt lider VA-infrastrukturen av enorm underhållskuld som innebär att 17 % av transporterat vatten förloras i läckage. 

Underhållsskulden på det nät av rör som transporterar vårt vatten uppgår till 560 miljarder kronor fram till 2040. Det är ett nät som byggdes under mitten av förra århundradet och nu snabbt börjar nå slutet av sin tekniska livslängd.

Precis som med energiproduktionen riskerar insikten om det behov som finns inte komma förrän det är för sent. Istället överraskas hushållen av plötsligt stigande priser. Detta har redan börjat ske. Organisationen Svenskt Vatten släppte i juni statistik över vattenkostnaderna i våra kommuner. För en normalvilla växlar månadskostnaden mellan Sveriges billigaste vattenkommun Fagersta där vattnet kostar 283 kr, till Tjörn där motsvarande kostnad är 1406 kr i månaden. I Nyköping har taxan fördubblats sen förra året. Prishöjningarna gentemot förra året är dramatiska med flera kommuner där priset mer än fördubblas. Från att ingen kommun förra året hade månadskostnader som översteg 1000 kr har 30 kommuner nu passerat denna gräns.

Istället för att lägga kraft på förnyelse av VA-infrastrukturen har många kommuner ägnat tid och kraft åt nitisk tillsyn av enskilda avlopp där kraven på godkänd anläggning ställs skyhögt. Både kommunernas prioriteringar såväl som betingen från Havs- och vattenmyndigheten behöver anpassas till där behoven för åtgärder och nyttan av åtgärder är som störst. Hit hör den kommunala VA-strukturen med läckande rör för dricksvatten och reningsverk som inte klarar skyfall utan att bredda när väl regnet kommer i form av stötvisa jättemassor.

Förändringar i klimat ställer nya utmaningar. Tillgången på dricksvatten är en basal samhällstillgång som behöver säkras för framtiden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa