Vi är det riksdagsparti som vill satsa mest på skolan

Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering, skriver Patrik Ivarsson (L).

Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering, skriver Patrik Ivarsson (L).

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2022-08-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är lösningen på många av Sveriges problem. Alla vinner på en bra skola. Men Sverige upplever en skolkris. Varje år är det 17 000 elever som inte klarar skolan. Var tredje elev tycker grundskolan är stökig. Var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatt för hot och våld. Det är en alarmerande utveckling. 

Men i stället för att fokusera på ordningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Man lägger förslag som innebär bussning och lottning av elever. Makten över att välja skola flyttas från köksborden till kommunala byråkrater och politiker. 

Liberalerna väljer en annan väg. Vi står upp för föräldrarnas rätt att välja, samtidigt som vi inte blundar för att det i dag finns friskolor som inte lever upp till vad man kan förvänta sig. Liberalerna vill satsa 16 miljarder mer på skolan under de närmaste åren. Vi är det parti i riksdagen som satsar mest på skolan. 

Liberalerna går till val på statlig skola. Skolan är en nationell angelägenhet och att det därför borde vara ett nationellt intresse. Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Liberalerna vill förstatliga skolan redan under nästa mandatperiod. 

I dag presenterar Liberalerna nya siffror på vad detta skulle betyda för Nyköpings kommun. Liberalernas reform innebär fullt utbyggt år 2025 att skolan i Nyköping tillförs cirka 124 Mkr per år. Det innebär en höjning med 18 procent och att ersättningen per elev höjs från cirka 102 000kr till 120 000 kr/elev. 

Det motsvarar cirka 150 lärartjänster i kommunen.   

  1. Ge lärare tydligare befogenheter att agera. Det är ett misslyckande om elever som utsätts för våld väljer att byta skola. Det får aldrig vara offret, utan förövaren, som ska omplaceras. Skolledningar ska ha mandat och möjlighet att skyndsamt omplacera en elev om det bedöms nödvändigt för trygghet och studiero.
  2. Särskilda undervisningsgrupper. Socialdemokraternas vision att trycka in alla elever i samma klass i jämlikhetens namn har misslyckats. Barn med särskilda behov behöver mer stöd. Utåtagerande barn som inte kommer till sin rätt i skolan medför ibland stök för andra barn.   Liberalerna föreslår att 25 000 elever i Sverige ska kunna gå i särskilda undervisningsgrupper.
  3. Skolböcker. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll om eleverna har riktiga skolböcker. Sverige satsar minst i Norden på läromedel. Åtta av tio lärare säger att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs. Även elever uppger i undersökningar att de vill ha fler tryckta läroböcker som stöd i skolarbetet. Liberalerna avsätter därför totalt 2,1 mdr mer till läromedel under kommande år. Med vår satsning hade svenska elever redan under första budgetåret fått lika mycket resurser till läroböcker som eleverna i Finland får.