Vi behöver producera mer förnybar el på fler platser

Debatt 18 december 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förnybar energi är en nödvändighet för att vi ska kunna ställa om till ett mer klimatsmart samhälle och i dag växer produktionen av både sol- och vind-el för varje dag som går och utvecklingen fortsätter framåt. 

Tidigare i höst hade Centerpartiet partistämma och vi tog ytterligare beslut för att underlätta för att ställa om energiproduktion för att på totalen inte påverka klimatet. Vi behöver ha mer produktion på flera olika ställen i landet. 

En stor del av dagens energiproduktion påverkar klimatet och är koncentrerad till några få platser i landet, vilket gör den känslig för störning och att elen behöver transporteras över landet. 

 

Solceller är en förnybar energikälla som går relativt fort att få på plats och i produktion. Både miljöprövningarna och byggprocessen är relativt enkla. Solceller kan byggas på tak till bostadshus och industrier som annars är ”död” yta, men den går också ypperligt att kombinera med andra klimatsmarta verksamheter på andra ställen än tak.  

Mellan solcellerna kan det finnas pollinerande växter eller vall. Solens strålar kommer inte ta slut och det är driftsäkert eftersom om del av anläggningen går sönder så stoppas inte hela produktionen utan det går enkelt och snabbt att byta ut den felande länken medan övriga paneler fortsätter att producera el. 

 

Vindkraften är också en förnybar energikälla som bidrar till ett mer klimatsmart samhälle. Utvecklingen går lika fort här som inom solcellsbranschen. Tillståndsprövningen är lite mer avancerad för den havsbaserade vindkraften än för solcellerna men det går ändå hyfsat fort från ansökan till elproduktion om vi jämför med kärnkraften. Vindarna kommer inte ta slut, på hög höjd blåser det nästan hela tiden och det blåser mer på vintern än på sommaren.  

 

Att kombinera sol och vind för elproduktion är en lyckad väg framåt eftersom när solens strålar minskar, så ökar vindarna. Sol- och vindaläggningar producerar el lokalt som när den levereras in på stamnätet ger en stabiliserande verkan i systemet. I kombination med vattenkraften, som är naturligt reglerbar, blir det ett hållbart system för förnybar elproduktion. 

Det finns många skäl att ställa om till en mer förnybar energiproduktion. Sörmlands kommuner kan bidra till omställningen genom att peka ut platser i sin översiktsplan som lämpar sig för förnybar energi och därefter stötta de företag som vill etablera sig och producera el.  

Det är så vi bidrar till en utveckling som går framåt så att vi kan nå målen om en helt förnybar elproduktion 2040. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa