Vi behöver tänka om och nytt i pandemins spår

Debatt 29 oktober 2020 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världens ekonomier genomgår nu en stor förändring på grund av den pågående pandemin. Branscher som drabbats hårt är bland andra turism och hotellnäring. Arbetslösheten inom dessa branscher ökar och BNP för länder som är exportberoende är på nedgång. För Sveriges spås fallet bli 3,5 procent, vilket innebär att vi landar mjukt jämfört med andra länder som varit stängda på grund av pandemin. 

Världen är inne i en ekonomisk u-svacka. Vi talar inte längre om en snabb återhämtning. Den andra vågen av virusspridningen i Europa och USA har satt stopp för optimismen. Hur agerar vi i längden för att begränsa skadan?  

 

Vår ekonomi är exportbaserad. Insikten har nu sjunkit in om hur denna exponering påverkar i flera led. Bland underleverantörer råder det oro. Internationellt är alla länder fult upptagna med att hantera virusspridningen. Med sjunkande efterfrågan för våra produkter på den internationella marknaden, måste vi nu satsa aggressivt för att stärka vår hemmamarknad – samt förbereda för framtiden. 

Regeringen vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. För sektorer som drabbats hårt som restaurang- och hotellbranschen är detta välkommet. Den måste dock kompletteras. En möjlighet skulle kunna vara att tidigarelägga pensionsavgångar inom vissa yrken. Det finns branscher där en tidigare pensionsavgång skulle kunna öppna anställningsmöjligheter för unga. Jag tänker på den tunga industrin där ny energi behövs. Arbetsmarknadens parter borde träffas för att diskutera detta.. 

 

Pandemin har också påtvingat oss en tidigarelagd omställning vad det gäller miljövänlig energi. Kapitaltillskot för att anpassa bilparkeringar och transportnät med elstolpar är nästa utmaning. 

 

Att kunna konkurrera internationellt innebär också att vi måste satsa hårt på skolan. Jag hävdar att problemet med skolan bottnar i decentraliseringen av denna verksamhet. Skolan har blivit ett område med mindre ro för dem som verkar där. Återcentralisera skolan! Ger vi större utrymme åt Skolverket att organisera uppnår vi likvärdighet för våra barn. Ge Skolverket ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar! 

En fortsatt satsning på IT-kunskap i skolan är också nödvändig. Sverige tillhör de länder som har kunnat begränsa effekterna av pandemin med hjälp av arbete på distans. Låt oss vidareutveckla detta med förstärkning av datorkunskaperna i skolan. IT-kunskap måste bli ett kärnämne.

 

Historiskt har krig och naturkatastrofer hemsökt mänskligheten. Vi har klarat oss genom att vara uthålliga och innovativa. Det behövs.


Ämnen du kan följa