Vi gör en bra äldreomsorg i Nyköping ännu bättre

Personalförsörjningen är en central fråga och det bli allt viktigare att använda personalen på bästa sätt, skriver Urban Granström (S) och Carina Wallin (S).
Personalförsörjningen är en central fråga och det bli allt viktigare att använda personalen på bästa sätt, skriver Urban Granström (S) och Carina Wallin (S).

Debatt 7 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De äldre medborgarna blir allt fler och många allt äldre. Fler och fler behöver omsorg och service av människor utanför hemmet, hemtjänst helt enkelt. Åter andra behöver permanent omsorg i ett tryggt och omvårdande boende. Tjänster och service som är självklara och som ges med respekt och omtanke. Det är trygghet och kompetent service som vi betalar med våra kommunala skattepengar, som ska användas där de ger bäst effekt: rätt person på rätt plats, på rätt tid med rätt kompetens.
Det gäller framför allt fler och kunnigare personal och stabil kvalitet i den service som de äldre som är i behov av omsorg har rätt att kräva. Vårt uppdrag är att svara upp till de önskemålen och kraven.
 

Mycket av förändringsarbete har gjorts och mer kommer att göras: fler platser inom särskilt boende, utveckla fler boendeformer, stärkt arbetsmiljö för omsorgspersonal (bland annat fria arbetsskor) och heltid som norm, alla som har hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt.
Och vägen framåt har varit, och är, komplicerad och kantad med snubbeltrådar. Omställningsarbetet för at få en ekonomiskt hållbar verksamhet, en verksamhet av god kvalitet med en hög kompetensförsörjning har varit, och är, tungt men målsättningen är klar: en hög och trygg kvalitet i omsorgen.
 

Vi har utvecklat anhörigstödet och stärkt rehabiliteringsinsatserna. Äldreomsorgslyftet har vi förstärkt till ett omsorgslyft som gäller all personal inom omsorgen: ledarskapsutbildning, fler personal utbildas till undersköterskor, två utbildningar till specialistsköterska (demens och palliativ vård).
Personalförsörjningen är en central fråga och det bli allt viktigare att använda personalen på bästa sätt. Undersköterskornas roll kommer att renodlas och handla om omvårdnad. Servicetjänster kan i ökad utsträckning skötas av annan personal, eller lösas på nya sätt. ”Vårdnära service” kommer att införas på våra äldre- och demensboenden, vilket innebär att undersköterskorna kan ägna sig åt omvårdnad, medan maten och städningen sköts av servicebiträden.

 

Vi utvecklar de nätbaserade matinköpen inom hemtjänsten. Det får positiva effekter på såväl arbetsmiljö, personalförsörjning och kundernas delaktighet. Vi gör helt enkelt en bra äldreomsorg ännu bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa