Vi har varnat för detta i decennier

Våldet vi nu ser i Nyköping finns i hela landet och det var bara en tidsfråga innan det skulle komma hit, skriver Malin Karlsson (SD).
Våldet vi nu ser i Nyköping finns i hela landet och det var bara en tidsfråga innan det skulle komma hit, skriver Malin Karlsson (SD).

Debatt 5 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det skjuts och sprängs i vår stad.
Hur hamnade vi här? Politiskt naiva beslut bakåt i tiden har gett oss det samhälle vi har idag. 
Våldet vi nu ser i Nyköping finns i hela landet och det var bara en tidsfråga innan det skulle komma hit. 
 

För några år sedan hade politiker, tjänstemän, lärare, polis och företagare en temadag på Sunlight, Högbrunn om befarad utveckling för Nyköpings kommun när det gäller våld och kriminalitet. Ironiskt nog skedde den första skjutningen precis i det området.
På temadagen informerades vi om att staden befann sig på ”the tipping point”. Våld föder våld och det finns inga gränser för vad de här kriminella gör för att hämnas en attack. 
Vi får vara glada för att, som media brukar rapportera: ”ingen från allmänheten befann sig på fel plats vid fel tillfälle vid dessa attacker”.
Det har skett en normalisering av våldet. Handgemäng har bytts ut till attacker med skjutvapen och bomber. Gangsterkulturen har till och med prisats av statligt finansierad media. Det är tragisk utveckling för ett samhälle.
 

Sverigedemokraterna förlitar sig på att Polisen gör allt den kan för att lösa dessa brott och för att förhindra att det sker fler skjutningar och sprängningar. Kommer det att räcka? Troligen inte. Det kommer krävas mer och vi kommer aldrig sluta kämpa för ett tryggt och välfungerande samhälle. Vi ser fram emot kommande ändringar av lagstiftning inom området. 
 

Systemet med anonyma vittnen finns i Danmark, Finland och Norge. Sverige är ett av få länder i Europa där det systemet ännu inte finns. Den utredningen ska redovisas i oktober i år, även utredning om kronvittnessystem. Så länge vittnen inte vågar träda fram kommer vi aldrig att komma åt dem som hotar vår trygghet.
Utöver det behövs mer resurser och utökad befogenhet till både tull, polis, domstolar och Kriminalvården för att på ett effektivare sätt komma åt vapen, narkotika och frihetsberöva och förvara kriminella personer. 
Vi har varnat för den här utvecklingen i decennier, men styrande politiker har vägrat att lyssna. Nu står vi mitt uppe i att hantera resultatet av naiva, felprioriterade och misslyckade beslut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa