Vi vill ha en jämställd sexualkunskap

Sex är mer än biologi, speciellt för unga i dagens samhälle. Dessutom är sex inte bara menat mellan en man och en kvinna, skriver Joséphine Närholm och Madeleine Larsson, MSU.

Sex är mer än biologi, speciellt för unga i dagens samhälle. Dessutom är sex inte bara menat mellan en man och en kvinna, skriver Joséphine Närholm och Madeleine Larsson, MSU.

Foto: Karin Malmhav / SvD / TT

Debatt2020-06-15 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sex är njutning, inte bara biologi. Vi alla kommer på något sätt utforska och experimentera med vår sexualitet. Det som i dag ses som normen är att vara heterosexuell. När man även i skolans sexualkunskap nästan uteslutande bara får lära sig om sex mellan man och kvinna skapar det en skev bild av sexualitet, men det vill vi ändra på. 

I dag är det huvudsakliga innehållet i sexualkunskapen graviditeter, mens, samt de reproduktiva organen hos mannen och kvinnan. Det passade nog in när sexualkunskapen blev obligatorisk år 1955. Men människan, relationer och normer har förändrats sedan dess. 

Sex är mer än biologi, speciellt för unga i dagens samhälle. Dessutom är sex inte bara menat mellan en man och en kvinna. Därför vill vi ändra namnet från sex och samlevnad till sexualitet och relationer, vilket redan i namnet skulle inkludera HBTQ. Dessutom vill vi ändra Skolverkets skrivning där det i dag står att skolan ska undervisa i vad som är kvinnligt och manligt inom sex och samlevnad. Vi tycker inte det ska finnas någon mall, där man styrs in i vad som är just kvinnligt och manligt. 

Vi tror att ett namnbyte och ändringar i skolans skrivelser skulle resultera i att information om sex mellan HBTQ-personer skulle inkluderas i undervisningen. Eftersom var femte ungdom identifierar sig på något sätt som HBTQ, enligt en studie från Independent, är det orimligt att dessa personers sexualitet inte tas upp i undervisningen. Det är minst lika viktigt som information om sex mellan en man och en kvinna. Det skulle vara ett steg i rätt riktning för normaliseringen av HBTQ-gemenskapen.

I dag står inte heller tydligt när man ska börja utbildningen av sexualkunskap, utan i stället har man riktlinjer som “i högstadiets slut” alltså omkring årskurs 8-9. På grund av den bristande informationen om sex i kombination med att porrnografi är en väldigt stor del av ungas vardag kan det lätt bildas en förvriden bild hos unga vad sex egentligen är. Speciellt inom HBTQ då det inte alls uppmärksammas i skolundervisningen. 

För att sammanfatta så vill vi byta namn på delmålet till sexualitet och relationer – för inkludera HBTQ. Vi vill införa obligatorisk undervisning om säkert sex mellan HBTQ-personer och även införa sexualkunskap tidigare än årskurs 9. Vi vet att ungdomar utforskar sin sexualitet tidigare än så. 

Det skulle ge oss en jämställd sexualundervisning!