Vi vill se jämställdhet i klimatplanerna

Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan i dag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt, skriver Maria Widebeck och Görel Wachtmeister, Nyköping-Oxelösunds Zontaklubbar.
Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan i dag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt, skriver Maria Widebeck och Görel Wachtmeister, Nyköping-Oxelösunds Zontaklubbar.

Debatt 27 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommuner och regioner kommer de närmaste åren att ta fram mål och strategier för klimatet inom olika områden. Det är då viktigt att allt som görs genomsyras av ett genusperspektiv eftersom män och kvinnor påverkar och påverkas olika av klimatförändringar.
Vi ser tydligt hur ett förändrat klimat drabbar oss i vardagen. Bakgrunden är alltför höga utsläpp av växthusgaser. Förändringarna, som kommer att accelerera, är påtagliga både globalt och här hemma med torka, översvämningar, förlust av biologiskt mångfald och fler skogsbränder. Det som i dag är extremväder är på väg att bli normalväder.
 

För att nå våra nationella mål måste vi få ner utsläppen framför allt från transportsektorn. Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan i dag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt. En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnors konsumtion inte belastar klimatet lika mycket som männens. Generellt ser vi olika på betydelsen och effekterna av ett klimatneutralt samhälle och vilka mönster och beteende som vi är beredda att förändra. Synen på och önskan om hur ett framtida klimatneutralt samhälle ska se ut skiljer sig också åt. Kvinnor och män är olika benägna att ändra sitt beteende. Både kvinnor och män måste därför finnas med i all samhällsplanering och där besluten fattas. Enligt Parisavtalet ska det i klimatarbetet tas hänsyn till mänskliga rättigheter och jämställdhet ska vara en stående punkt på de årliga partsmötena. I Agenda 2030 sägs att all klimatanpassning ska utföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trots detta ser vi få resultat. 
 

Vi i Zonta International, en organisation som finns och arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i 60 länder världen över, efterfrågar och uppmuntrar till
* att ett genusperspektiv genomsyrar kommunens och regionens handlingsplaner för utsläppsminskningar och för strategier för klimatanpassning
* att handlingsplaner och strategier visar vägen för hur vi ska nå våra mål för att eliminera usläpp av växthusgaser
* att jämställdhet för kvinnorsoch flickors lika rättigheter och möjligheter genomsyrar alla beslut som rör klimatet på det lokala planet
* att vi därmed undviker att späda på ojämställdheten och ojämlikheten som kommer att drabba flickor och kvinnor och som är till nackdel för klimatet.
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa