Vindkraft i trä i Sörmland ger dubbel klimatvinst

Debatt 6 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

FN:s klimatpanel IPCC visade tydligt i sin senaste rapport hur bråttom det är att minska de klimatpåverkande utsläppen och öka inlagringen av kol. Vindkraft är, tillsammans med solel, den fossilfria elproduktion som kan byggas ut snabbast och till lägst kostnad, och snabbt bidra till stora utsläppsminskningar. 

 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en hållbar utbyggnad av vindkraften. Enligt den behövs drygt landbaserade 4 000 vindkraftverk kring 2040. Det är faktiskt färre än Sverige har i dag och beror på att elproduktionen per verk blir mycket högre när gamla verk ersätts med nya. I dag byggs vindkrafttorn ofta av stål eller betong. Ett klimatmässigt smartare alternativ är laminerat trä, som vid samma styrka är betydligt lättare än stål. Trätorn byggs i moduler som enkelt kan transporteras på allmänna vägar. Det underlättar för högre torn, som når bättre vindar och ger en större och mer kostnadseffektiv elproduktion. 

 

Genom att bygga tornen i trä undviks stora utsläpp från stål- och betongtillverkning. Dessutom lagrar tornen den koldioxid som träden tagit upp från atmosfären under hela sin livstid. I Sörmland behövs enligt myndigheternas vindkraftstrategi 95 nya vindkraftverk. Om de byggs med trätorn i stället för ståltorn skulle det innebära en klimatvinst på 107 000 ton koldioxid, genom minskade utsläpp vid tillverkningen, enligt beräkningar från forskningsinstitutet RISE och Modvion. För hela Sverige blir vinsten 4,5 miljoner ton, motsvarande 9 procent av Sveriges nuvarande utsläpp. Det är exklusive den koldioxid som lagras i trätornen, som bara för Sörmland skulle innebära cirka 51 000 ton. Beräkningarna avser 110 meter höga torn, men eftersom framtidens vindkraftverk sannolikt kommer vara betydligt högre blir klimatvinsten ännu större. 

 

Vi behöver vara rädda om vår skog. Den gör störst nytta när avverkat trä används i långlivade produkter – och nyttan blir ännu större om produkterna i sig minskar klimatpåverkan. Genom att bygga vindkrafttorn av nordiska råvaror minskar vi importen av material från smutsig produktion och skapar jobb i Sverige. Dessutom anger nästan fyra av tio svenskar att de skulle vara mer positiva till vindkraft om tornen byggs av trä från svenska och nordiska skogar, enligt en Sifoundersökning från Modvion.

 

Politiker i Sörmland har en gyllene möjlighet att skapa en dubbel klimatvinst: Möjliggör en fortsatt vindkraftsutbyggnad och uppmuntra att tornen byggas av svenskt och nordiskt trä.

 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Ledare: Sörmland vinner på mer gemenskap söderut

Sörmland vinner på mer gemenskap söderut

Debatt: Kommunpolitiker, ställ inte kärnkraft mot vindkraft

Kommunpolitiker, ställ inte kärnkraft mot vindkraft
Visa fler
Ämnen du kan följa