WWF: Driv ambitiöst avtal för den biologiska mångfalden

Sverige, EU och världens ledare måste kraftigt höja sina ambitioner för att säkra den biologiska mångfalden och få ett starkt avtal i Kunming, Kina, senare i år.

Mångfalden av liv på jorden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. De kommande tio åren är kritiska för att styra om i rätt riktning, skriver Världsnaturfonden.

Mångfalden av liv på jorden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. De kommande tio åren är kritiska för att styra om i rätt riktning, skriver Världsnaturfonden.

Foto: Junge, Heiko

Debatt2021-08-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen. En rapport av WWF och Naturskyddsföreningen visar att Sverige inte lyckats nå målen. 

Läget är akut men ändå inte hopplöst, för i år har världens ledare en unik möjlighet att ändra kurs och sätta fart i rätt riktning!

Just nu pågår förhandlingarna om det nya globala ramverket inom CBD med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Slutförhandlingarna planeras ske i oktober i Kunming. Det ger en unik möjlighet för världens länder att sätta mer ambitiösa mål och att säkra förutsättningarna för genomförande.

Aldrig tidigare har den biologiska mångfalden legat så högt på den internationella politiska agendan. FN har utsett 2020-talet till decenniet då ekosystemen ska restaureras och naturen återhämta sig. EU har satt både den biologiska mångfalden och klimatfrågan i fokus för sin nya gröna giv. 

Sverige måste visa ledarskap 

Sverige måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Sverige bör självklart vara med och ta täten för att driva en ambitiös politik globalt och inom EU samt genom att visa konkreta åtgärder nationellt. 

Halvera trycket på naturen

WWF vill att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att halvera vårt globala fotavtryck från produktion och konsumtion till 2030. Världens länder måste hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald och sätta mål för den omställning som krävs inom sektorer med stor påverkan på den biologiska mångfalden, såsom jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur. 

En tredjedel måste skyddas till 2030

WWF vill också se Sverige driva på för mål om att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030 i ekologiskt representativa och sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden – liksom mål för att stoppa artförlusten som orsakas av människan.

Det globala avtalet för biologisk mångfald måste bli lika ambitiöst och omfattande som Parisavtalet för klimatet. Därför måste Sverige höja både rösten och insatserna för den biologiska mångfalden och bli en pådrivande röst internationellt. Utan friska ekosystem riskerar vi framtiden och välfärden.