KD: Respekten för den lilla människan är viktig

Barnomsorg 11 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En fråga som vi ofta får från våra medborgare är: Vad anser Kristdemokraterna om de stora förskolorna som byggs i Nyköpings kommun? Vårt svar är att det är fel väg att gå. Förskolan passar bra för många barn men inte för alla.

 

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att det finns valfrihet och alternativ inom barnomsorgen. Att endast ha stora förskolor som de konceptförskolor som nu byggs och kommer att byggas i Nyköpings kommun är helt fel. Konceptförskolorna är byggda för 150 förskolebarn. Det är för många barn på samma ställe. 

 

Barn är olika och familjer ser olika ut. Vi menar att kommunen måste ta sitt ansvar för de barn som behöver mindre enheter. De familjer som idag upplever att det inte är optimalt för deras barn med så stora förskolor får söka sig till privata aktörer som klarar att ekonomiskt driva barnomsorgsgrupper med färre barn och med mycket god kvalitet. Den kommunala verksamheten bör också bygga förskolor med mindre antal barn per enhet. Både den kommunala och privata pedagogiska barnomsorgen (förr kallad dagmamma), bör även få en större plats i den politiska debatten och finnas med i planeringen inför framtiden.

 

Många medborgare bor och arbetar på landsbygden. En ny trend är att yngre flyttar ut på landet eftersom avancerade arbetsuppgifter idag kan utföras digitalt. Det är ytterligare en anledning till att Nyköpings kommuns politiska styre (S, C, MP) bör tänka om gällande framtidens barnomsorg. Att på morgonen skjutsa in sina barn till centralortens förskola för att sedan vända hem till sitt förvärvsarbete och sedan hämta sina barn på kvällen är inte hållbart varken för barn, föräldrar eller miljön.

 

Kristdemokraterna kommer gå till val på att familjer måste få chansen att få ihop sitt vardagspussel. Vi anser att det ska vara lätt för Nyköpingsborna att veta vilken barnomsorg som erbjuds och att det måste finnas alternativ där närhet är självklart. 

 

Det är inte politikerna som vet vad som är bäst för det enskilda barnet. Det är föräldrarna. Kristdemokraterna vill bygga en barnomsorg där valfrihet har chans att råda. Nyköping ska vara en bra kommun att växa upp i. Respekten för den lilla människan är viktig. Tycker du som vi, rösta på KD! 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa