Debatt: ”Arbetsterapi – samhällsnytta i vardagen”

2 oktober 2017 20:01

Vilka är ni?

Ja, vilka är vi? Frågan är ett återkommande fenomen för oss arbetsterapeuter.

Ändå så spelar vi en stor roll i hälso- och sjukvården. Detta för att patienternas vardag och liv ska fungera på ett säkert och tillfredsställande sätt. Vi har en treårig universitetsutbildning med legitimation utfärdat av socialstyrelsen.

På Rehabenheten i Nyköpings kommun ansvarar vi för personer inom särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende och grupp- och servicebostäder. Vi samarbetar tätt med både sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträde, läkare, socialpedagoger, personal för daglig verksamhet och enhetschefer. Vi är även en fungerande länk mellan landsting och kommun. Arbetsterapeuter finns även i andra verksamheter såsom inom myndighetsfunktion.

När vi får frågan ”vad är en arbetsterapeut” är vi många som av ren slentrian säger ”vi arbetar med hjälpmedel”. Visst, självklart gör vi det! Hjälpmedel är en stor del av vårt arbete, men vi arbetar med så mycket mer än just det. Skulle vi varje gång berätta vad en arbetsterapeut kan göra kommer personen som ställde frågan säkert slutat lyssna efter fem minuter. För så mycket kan vi.

Så, vad är det då vi arbets­terapeuter arbetar med?

Arbetsterapeutens roll i detta stora nätverk är att utgå från den enskildes behov för att ­bibehålla och/eller öka förmågan till aktivitet och delaktighet, samt stödja och motivera ­personer att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och ­sociala förmågor, som i sin tur leder till hälsa och välbefinnande. Våra patienter i Nyköpings kommun varierar från 18 år och uppåt, och ingen är den andra lik. Det finns därför inga givna lösningar vid problem eller situationer som uppstår. Man behöver därför vara ­lyhörd, se styrkor istället för svagheter och vara kreativ.

Som arbetsterapeut stöttar vi dig till att vara så självständig som möjligt, känna delaktighet och uppleva livskvalité. Vi, tillsammans med dig, sätter upp mål efter vad du själv önskar kunna klara av i din vardag. Vi ser över den miljön som du vistas i, eventuella hjälpmedel som kan öka och/eller bibehålla din självständighet, och vi hjälper dig med strategier och kommer med råd.

Att anställa och att ha arbets­terapeuter anställda bidrar stort till samhällsekonomin. Att hjälpa en patient med nya strategier, hjälpmedel, bostadsanpassningar eller träning i en specifik aktivitet gör att patienten klarar sig självständigt längre. Det leder till minskad hemtjänst och att ­personer kan bo kvar och klara sig i sin hemmamiljö längre än annars. Utan våra insatser­ skulle­ även vårdtiden på sjukhusen bli längre eftersom många inte skulle klara sig hemma utan våra insatser. Men den största vinsten gör patienten vi träffar, som får fortsätta vara så självständig som möjligt så länge det går.

En enskild arbetsterapeut kan inte allt, men tillsammans kan vi väldigt mycket.

Vi får din vardag att fungera!

Nyköpings kommuns arbetsterapeuter genom

Alexandra Karlsson och Li-Martina Nilsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa