Debatt: ”Fake news om MP:s skogspolitik”

5 mars 2018 05:00

Replik till Elin Larsson, SN (24/2).

Fake news i SN. Det har den senaste tiden varit en rad märkliga ledare och debattartiklar i Centerpartiet-märkta tidningar runt om i landet. Alla med samma absurda och felaktiga påståenden; Miljöpartiet styr skogspolitiken, hotar äganderätten och vill konfiskera skog utan ersättning till skogsägarna.

Elin Larsson sällar sig nu till denna skara i en osedvanligt yvig ledare som inte bara är fylld av rena faktafel utan också i många stycken helt obegriplig. Vad menar till exempel Elin Larsson när hon skriver om de ”stora regleringarna” där ”Miljöpartiet för en direkt skadlig politik mot den enskilda människan”? Vad menar Elin Larsson med att staten konfiskerar mark med hänvisning till ”artskyddsområden”?

Elin Larsson verkar inte heller ha kunskap om att förbudet att avverka nyckelbiotoper är något som främst ligger i skogsbranschens egen certifiering FSC och PEFC. Branschen införde certifieringen på 90-talet när konsumenterna hotade med att bojkotta svensk skogsråvara om inte miljöhänsynen i det svenska skogsbruket ökade. Många konsumenter vill inte köpa produkter från skogsbruk där områden med höga naturvärden avverkas. Precis som de inte vill ha besprutade grönsaker när de köper KRAV-certifierat. Certifieringen är något som vare sig Miljöpartiet eller Centerpartiet kan, eller ska, styra.

Självklart värnar Miljöpartiet äganderätten och att skogsägare ska få ersättning när de avsätter sina skogar i till exempel naturreservat. Därför har vi fördubblat anslaget till skydd av värdefull natur i statsbudgeten. Centerpartiet och de andra borgerliga partierna vill skära bort den ökningen. Vad vår samarbetsregering nu försöker göra är att uppnå det mål alliansregeringen och riksdagen tog förra mandatperioden. Målet om att mellan år 2012 och 2020 ska 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden skyddas. 90 000 hektar återstår för att uppnå målet. Det skulle vara intressant att veta hur C och Elin Larsson har tänkt sig att det målet ska uppnås?

Stina Bergström

riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (MP)

Linus Lakso

partistyrelseledamot och riksdagskandidat (MP)

Marielle Lahti

styrelseledamot MP Sörmland (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa