Debatt: "Hög tid för ett rejält järnvägslyft"

21 november 2017 05:00

Centerpartiet vill bygga ut tågtrafiken för miljöns skull, för att det skapar jobb och för att vi vill knyta ihop hela Sverige.

Håkan Norén (SN 2/11) påpekar att det inte kommer finnas några stationer för höghastighetstågen i till exempel Kronobergs län och att det innebär att tågen inte når fler arbetsmarknadsregioner av den anledningen. Men nya stambanor ska inte ses som ett isolerat projekt i Centerpartiets politik.

Centerpartiet vill satsa på hela infrastruktursystemet. Det viktigt att bygga ny spårkapacitet, men även att säkerställa att befintliga banor levererar kapacitet och punktlighet. Vi kallar detta för järnvägslyftet. Det innebär att vi här och nu lägger fyra miljarder kronor mer än regeringen på drift och underhåll, och satsar särskilt på regionalt och lokalt viktiga banor. En absolut förutsättning för de nya stambanorna är givetvis också att dagens befintliga järnvägssystem kopplas samman med de nya stambanorna.

Anledningen till att vi vill hålla isär de olika tågbanorna, den nya höghastighetsbanan och den befintliga, är att vi vet att vi idag inte kan se exakt hur framtiden kommer se ut. Vi vet dock att när Svealandsbanan byggdes trodde vi inte att det behövdes dubbelspår utan det har vi fått komplettera med efteråt. Det samma gäller Öresundsbron. Trafiken har växt mer än några prognoser visade.

Vi vill inte göra misstaget att bygga en järnväg för 250 km/h som om 20 år kommer visa sig är för låg hastighet. Regionaltåg kommer även att gå på den nya banan, men med lägre hastighet. Med fler spår ökar spårkapacitet och möjligheten för persontransporter och godståg ökar. Det skapar utrymme för fler tågtransporter och vid störningar är det möjligt att dirigera om trafiken för att underlätta trafikflödet och få bort flaskhalsar.

Centerpartiet vill att byggnationen av nya stambanor ska hanteras i ett separat bolag med separat lånefinansiering. Med ett offentligägt bolag, där staten är lånegarant, kan en ny stambana för höghastighetståg stå klar snabbare än vad som diskuteras idag. Med den lösningen kommer utrymmet i statsbudgeten kunna användas till investeringar och underhåll av övrig infrastruktur och i övriga delar av landet, för att öka kapaciteten för arbetspendling och godstransporter även där. Utan denna finansieringslösning krymper utrymmet radikalt för satsningar på befintlig bana och ny järnvägskapacitet.

Godset behöver gå på fler ställen än våra tågstationer, men med kompletterande fossiloberoende lastbilsflotta och sjöfart kan vi knyta samman landets frakter utan att all transport går via väg.

När det gäller miljökraven vid byggnation har vi samma krav nu som vid all annan samhällsinfrastruktur. De ska ske så miljösmart och effektivt som möjligt. När det gäller påverkan på människors ägande så ser jag att det ges fullgod ersättning till de vars mark påverkas av byggnationen.

Jag anser fortfarande att höghastighetsbanan stämmer väl överens med Centerpartiets profil. 

Martina Johansson

distriktsordförande och riksdagskandidat för C i Södermanland

Slutreplik:

Många ord men liten substans precis som centerledarens inlägg i frågan nyligen i DN. Det stora problemet om 20 år ifall man bygger en 320-bana blir att godskapaciteten inte räcker, medan inkomster från godstrafik skulle behövts för att betala räntor och amorteringar på det upplånade kapitalet. Samtidigt har det rullande materialet utvecklats så att man kan köra högre höghastighet även på ”vanlig” 250-bana. Redan 2008 körde experimenttåget ”Gröna tåget” 300 km/t på den 150-åriga Västra stambanan.

Håkan Norén

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!