Debatt: "Mälarregionen mår bäst med nord och syd i balans"

6 december 2017 05:00

Riksdag och regering står just nu inför en historisk möjlighet att via Trafikverket genomföra järnvägsprojektet Ostlänken utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet där balansen mellan södra och norra delarna av Stockholm/Mälardalsregionen vägs in, där samhällsnyttan med Ostlänken maximeras och där Stockholm Skavsta flygplats ses som ett självklart komplement till Arlanda.

Ostlänken – en modern, hållbar och efterlängtad järnvägsförbindelse mellan Linköping och Södertälje – planeras nu i detalj efter närmare 30 års diskussion. Ostlänken kommer att knyta Stockholm, Sörmland och Östergötland närmare varandra genom kortare restider, ökad kapacitet, tillförlitlighet och robusthet på järnvägarna i Stockholm/Mälardalen. Bygget av den förberedande etappen i Norrköping startade för några veckor sedan.

Vi lever i ett globaliserat samhälle där internationell tillgänglighet har en avgörande inverkan på såväl företagande som regional tillväxt. Arlanda är och kommer fortsatt att vara den primära flygplatsnoden i Stockholm/Mälardalen. Samtidigt är Stockholm Skavsta en strategiskt placerad internationell flygplats och en del av lösningen för att möta den redan hårt pressade norra Stockholmsregionen.

Ostlänken kommer förse Stockholm Skavsta med en järnvägsanslutning. Flygplatsen blir därmed Sveriges andra storflygplats med spårförbindelse vilket är av central strategisk betydelse för hela regionen. När tågtrafiken är i drift uppskattas det ta 20 minuter till Södertälje respektive Norrköping, 35 minuter till Linköping, samt 38 minuter till Stockholms Central. Aktuella prognoser visar på 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 – det vill säga nästan lika många som på Landvetter idag. Av dessa beräknas 1,5 miljoner personer välja tåget som anslutande transportmedel.

Regeringen tillsatte i maj ett Arlandaråd som fram till slutet av år 2018 ska ge regeringen råd utifrån ett helhetsperspektiv omfattande flygplatsen, luftrummet samt anslutande transporter och infrastruktur på marken. Dessutom omfattar helhetsperspektivet tillgången och tillgängligheten till andra flygplatser i Stockholm/Mälardalsregionen. Innan Arlandarådets arbete är avslutat, kommer bindande beslut att fattas om transportsystemets utveckling.

En helhetssyn på förbindelserna mellan Arlanda i norr och Stockholm Skavsta i söder har mycket att tillföra för en växande region med behov av internationella förbindelser. Här finns ett lysande tillfälle att skapa balans i nordsydlig riktning inom regionen och maximera samhällsnyttan.

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det är hundrafemtio år sedan Sverige senast genomförde en infrastruktursatsning av Ostlänkens dimension. Då var det ett startskott för det moderna Sverige och varje stationsläge var en ödesfråga. Nu står vi ännu en gång inför avgörande beslut om hur Sverige och Stockholm/Mälardalsregionen ska möta framtiden. Det vore ett resursslöseri att inte utnyttja och förädla dess fulla potential.

Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande (s), Landstinget Sörmland, Viking Jonsson, ordförande, Regionförbundet Sörmland, Liselott Hagberg, landshövding i Södermanlands län, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje, Daniel Portnoff, kommunstyrelsens ordförande (M) Trosa, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S) Nyköping, Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande (S) Oxelösund, Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping, Johanna Palmér, vd Östsvenska handelskammaren, Ola L Nilsson, vd Sörmlands Turismutveckling AB (STUA), Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn, Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta flygplats

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!