Debatt: ”Sätt inte Skavsta flygplats på undantag”

22 januari 2018 09:00

Att binda ihop stad och landsbygd är en ödesfråga för Sveriges framtid. Ska tillväxten komma alla till del, sammanhållningen stärkas och våra gemensamma resurser användas på effektivaste sätt är en fungerande infrastruktur avgörande. Ska Sverige hålla ihop måste också planeringen av vår infrastruktur göra det. Men det gör den inte alltid. Trafik­verkets agerande gällande förbindelser kring Stockholm Skavsta Flygplats är ett olyckligt exempel på detta. När nu Trafikverket går vidare med ett förslag som saknar stöd i kommuner och regioner är det viktigt att regeringen agerar klokt för att inte missa stora värden och möjligheter med den kommande Ostlänken.

Ostlänken, den nya järn­vägen från Stockholm söderut­ till Linköping, är en av dessa ­väsentliga pusselbitar för att binda ihop Sverige. Bostäder, arbetsplatser, högskolor och universitet kommer varandra närmre. I slutändan handlar det om att föra människor närmre varandra. Med ny räls, med större kapacitet och bättre robusthet, underlättar vi för människor att vara med och varje dag bidra till Sveriges främsta tillväxtmotor – Mälardalen. När staten bidrar med ny räls ställer vi också upp lokalt med nya knutpunkter, resecentrum och bostäder som kommer hela Mälardalen till del.

Med ny järnväg från Stockholm söderut via Skavsta Flygplats erbjuds möjligheten att binda räls och flyg samman vid Sveriges tredje största utrikesflygplats. Med över två miljoner passagerare fyller Skavsta Flygplats redan idag en viktig funktion för boende i hela Mellansverige. Med järnvägsräls mellan Stockholm och Linköping med plattform vid Skavsta Flygplats möjliggörs tidseffektiva och miljövänliga resor till och från flyget.

Med station på Skavsta Flygplats öppnas också möjlig­heten att koppla ihop Skavsta och Arlanda. Arlanda står ­redan idag inför stora kapacitetsproblem och Skavsta, med färdiga miljötillstånd för närmare 6 miljoner passagerare, kan snabbt växa in i rollen som komplement till Arlanda.

Då är det klart oroande att konstatera att Trafikverket, i konflikt med kommunerna och regionen, föreslår att Skavsta Flygplats ska sättas i baksätet med en plattform vid sidan av den nya stambanan. Möjligheterna att ta tåget till Skavsta Flygplats skulle kraftigt försämras, och möjligheten att binda ihop trafikslagen gå förlorade.

Låt oss nu vara kloka och ta tillfället i akt och bygga för framtiden när vi lägger ny räls. Efter Trafikverkets utlåtande är det nu upp till regeringen att avgöra var räls ska läggas och stationer placeras. Vi hoppas att regeringen inser möjligheten att, genom kloka satsningar på stationslägen på Ostlänken, inte bara stärka Sveriges främsta tillväxtmotor Mälardalen, utan även stärka flygkapaciteten i hela landet. Med en sammanhängande infrastrukturplanering binder vi inte bara samman våra trafikslag, vi binder också samman Sverige.

Urban Granström (S)

kommunalråd Nyköpings kommun

Monica Johansson (S)

landstingsråd Södermanland

Magnus Leivik (M)

landstingsråd opposition Södermanland

Anna af Sillén (M)

kommunalråd opposition Nyköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa