Debatt: ”SD går emot skydd mot farliga ämnen”

23 januari 2019 05:00

Den vanligast arbetsplats­relaterade dödsorsaken är cancer. Men att bekämpa cancer är inte självklart för alla. När EU-parlamentet härom veckan klubbade nya, skärpta krav på cancerframkallande ämnen valde Sverigedemokraterna att rösta emot.

Sakta håller vi inom EU på att förbättra lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att drabbas av cancer på arbetsplatsen. Genom nya, strängare gränsvärden för de allra farligaste ämnena minskar risken för miljoner arbetstagare i EU.

Jag har varit ansvarig för dessa förhandlingar inom den socialdemokratiska gruppen.

Hittills har vi inte bara lyckats få med oss EU:s medlemsländer på att genomföra EU-kommissionens förslag, vi har dessutom lyckats stärka förslagen två gånger.

Det är en tydlig markering att vi inte accepterar att reglerna försvagas, trots intensiva lobbyingkampanjer från den berörda industrin.

Precis före julledigheten godkände parlamentet det andra steget i den nya lagstiftningen. Det innebär nya, skärpta gränsvärden för ämnen som trikloretylen, etylendibromid och epiklorhydrin. Ämnen som kan leda till svåra cancerformer som lever-, njur-, lung- och sköldkörtelcancer.

Enligt beräkningar handlar det om över tio miljoner arbetstagare inom EU som utsätts varje år. Det är lika många som bor i hela Sverige.

Inte nog med det, vi lyckades även införa ett gränsvärde för dieselavgaser. Något som inte ens funnits i Sverige förrän nu.

Dieselavgaser förekommer framför allt inom transportsektorn, gruvbrytning, tunnel­arbete, vägarbete, hamnarbete, garage och tågunderhållsarbete. De kan orsaka lungcancer och i viss mån blåscancer. Över tre miljoner inom EU utsätts för diesel på sin arbetsplats, enligt Europafacket.

Man kan tro att detta borde stödjas av alla svenskar i Europaparlamentet. Men Sverigedemokraternas båda ledamöter valde tvärtom att rösta emot förslaget.

Jag är inte förvånad.

Efter att ha arbetat med frågorna i flera år vet jag hur SD:s ­partigrupp alltid efter­strävar att försvaga förslagen till skärpt ­arbetsmiljölagstiftning. Mest anmärkningsvärt var när de ville försämra det föreslagna gränsvärdet för trädamm, för att det skulle ligga i nivå med Polens gränsvärde.

Polen har den sämsta lagstiftningen i hela Europa på det här området. De kämpade också med näbbar och klor emot ett gränsvärde för dieselavgaser.

Det är dessa SD lierat sig med i ett försök att uppfattas som seriösa. Men vari består det seriösa att rösta för att människor ska dö av sin arbetsmiljö?

Marita Ulvskog (S)

europaparlamentariker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!